Site icon Türkçe Malumatlar

Dünya’nın Yaşı

19. Yüzyıldan önce, Dünya ve onun tarihi ile ilgili kuranların çoğu Kitab-ı Mukaddes’e dayandırılıyordu. Fakat insanlar yavaş yavaş Dünya’nın Kitab-ı Mukaddes’te ileri sürülenden daha yaşlı olduğu konusunda kanıtlar bulmaya başladılar. Bazı kaya katmanlarının diğerlerinden daha yaşlı olduğunu gördüler. Fosillerden elde edilen kanıtlar da soyu tükenmiş birçok bitki ve hayvan türünü gözler önüne serdi. Yanardağlar ve depremler yerkabuğunun aslında değiştiğini gösterdi. Dünya’nın kaç yaşında olduğu sorusunun yanıtı verilmeye çalışılırken de yerbilim denilen yeni bir bilim doğdu. Yerbilim, Dünya’nın ilk oluşumunu, yapısını ve tarihini inceleyen bilimdir.

Exit mobile version