Site icon Türkçe Malumatlar

Bölüşüm Nedir? Hayvancılık Ekonomisi

Bölüşüm Nedir? Hayvancılık Ekonomisi

Bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin üretime katılan unsurlar tarafından paylaşılmasına gelir bölüşümü denir. Çağdaş toplumlarda üretime katılan herkes payını para olarak alır. İşçiler ücretlerini, memurlar maaşlarını, gayrimenkul sahipleri kiralarını, sermaye sahipleri faizlerini, girişimciler kârlarını para olarak alırlar. Ancak burada da para sadece bir araçtır. Gerçekte bölüşülen gelir, mal ve hizmetlerdir.

Exit mobile version