Site icon Türkçe Malumatlar

Tüketim ve Üretim

Tüketim ve Üretim: Hayvancılık Ekonomosi

İktisadi mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kullanılmasına tüketim denir. İnsanların yaşam düzeylerinin yükseldiğinin en önemli göstergesi tüketim seviyelerinin yükselmesidir. Ekonomik anlamdaki tüketim ile halk arasında kullanılan tüketim kavramı arasında fark vardır. Halk dilinde tüketim denince bir şeyin bitirilip yok edilmesi anlaşılır. Oysa ekonomi bilimine göre tüketimde, insanların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılan mal ve hizmetlerin yok olması gerekli değildir. İktisadi mal ve hizmetlerin çok büyük bir kısmı doğadaki mevcut şekliyle, hiç emek harcanmaksızın insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılamazlar. İktisadi mal ve hizmetler genellikle insan emeği ve sermayenin doğal kaynaklara uygulanması ile elde edilirler. İşte bu uygulamaya üretim adı verilmektedir. İlkel çağlarda insanların, örneğin beslenme ihtiyaçlarının büyük bir kısmını doğadan topladıkları meyvelerle karşılamaları mümkündü. Günümüzde bile bu tür ilkel toplumlara rastlanmaktadır. Ancak modern dünyada artık bu mümkün değildir. Üretim faaliyetiyle doğal kaynaklara şekil, yer, zaman ve mülkiyet faydaları eklenir. Doğal kaynakların kimyasal ve fiziksel yapılarının değiştirilmesiyle şekil faydası yaratılır. Örneğin; kasaplık hayvanların et sanayii işletmelerinde kesilmesiyle karkas, karkasın belirli tekniklerle parçalanması ile et ve preparatları, etin işlenmesi ile de salam, sucuk, sosis, pastırma vb. et mamulleri elde edilir; böylelikle şekil faydası yaratılır. (Resim 1.1)

Karkasın, et preparatlarının ya da işlenmiş et ürününün, üretildiği et sanayii işletmesinden toptancılara, alışveriş merkezlerine, marketlere ve kasaplara taşınması ile yer faydası; bu ürünlerin tüketiciye, tüketicinin ihtiyacı olduğu bir zamanda satın alabileceği yerlerde bulundurulması ile zaman faydası; bedelini ödeyen tüketicinin bu ürünlere sahip olmasının sağlanmasıyla da mülkiyet faydası yaratılmış olur.

Exit mobile version