Site icon Türkçe Malumatlar

Yunanistan Arnavut Eşkiyalar Tarafından Kuruldu

Yunanlılar Türkiye’den bağımsızlık koparmadan önce Rusların ve Avrupalı devletlerin kışkırtmaları isyanlar başlatmıştır ancak Yunanistan adlı devletin kurulmasından Yunan’dan çok Arnavut Eşkiyaların payı vardır. Çünkü Yunan isyanını başlatanların büyük bölümü dağda eşkiyalık yapan Arnavut asıllı Osmanlı vatandaşlarıdır. Bu şahıslar Yunanca dahi bilmez, Arnavut kültürü ile yaşarlardı. Yunanlılar ile tek ortak noktaları dinleri idi. Rusya’nın ve Avrupa’nın da desteği ile bu eşkiya Arnavutlar bir şekilde Yunanistan kurarlar. Bir süre sonra ise Yunanlılar kurulan devlette nüfuzunu arttırınca Arnavutları, Makedonları, Slavları asimile eder, Türkleri ise genellikle öldürürler. Tüm resimlerde görülen etekli savaşçıların hepsi de Hıristiyan Arnavutlardı. Çünkü o dönemde bu giysiyi sadece güney Arnavutlar giyerdi. O dönemler bölgeyi gezen İngiliz seyyahların sıklıkla belirttikleri şey “füstanella” giyenlerin hiç Yunanca konuşmadığı ile ilgiliydi. Kısaca Türkler 700 yıl boyunca başta Yunanlılar ve Arnavutlar olmak üzere yönettiği milletleri asimile edemedi, sonunda ise İmparatorluk çöktü Avrupa’dan, Arabistan’dan kovulduk ve Anadoluya kaldık. Anadoluyu bile kaptırıyorduk neredeyse… Bu arada önenmli bir bilgi daha verelim. Selanik’i tek kurşun atmadan teslim eden ve emrindeki askerleri de Yunanlılara esir yapan Tahsin Paşa adlı hain de Arnavut asıllıdır. Daha sonra vatan hainliği ile yargılanan Hasan Tahsin Paşa Yunanistan’da yaşamına devam etti. Oğulları da Yunan vatandaşı oldu. Oğullarından biri ise Yunanistan’ın temsilen Arnavutluk’a temsilci olarak atandı.

Exit mobile version