Site icon Türkçe Malumatlar

Hijyen Ve Sanitasyon: Suyun Sertliği

Hijyen Ve Sanitasyon: Suyun Sertliği

Suda kimyasal maddeleri değerlendirirken “sertlik” adı verilen bir kavram kullanılır. Suyun sertliği kalsiyumla, magnezyumun sülfat ve karbonat tuzlarından meydana gelmektedir. Suyun sertliği için çeşitli ülkeler farklı sertlik dereceleri kullanmaktadır (Tablo 4. 3). Bunlar arasında en sık kullanılanları ve karşılığı olan kalsiyum oksit veya bikarbonat miktarları şu şekildedir:

Alman sertlik derecesi =100 ml suda 1 mg CaO3
1 Fransız sertlik derecesi =100 ml suda 10 mg CaCO3
1 İngiliz sertlik derecesi =700 ml suda 10 mg CaCO3
1 ABD sertlik derecesi =100 ml suda 0.1 mg CaCO3
Ülkemizde genellikle Fransız sertlik derecesi kullanılmaktadır.

(ABD sertlik derecesi = Fransız sertlik derecesi x 10) Sert su borularda tıkanmaya neden olabilir, sabunun köpürmesi gecikir, çamaşır ve bulaşıkta kalıntılara neden olabilir. Ancak sert suyun insan sağlığına olumsuz etkisi saptanmamıştır. Hatta çocuklardaki herhangi bir sağlık sorununu suyun sert olması ile bağlantılandırmak da yanlıştır. Tam tersine sert suların kalp krizinden koruyucu etkisi olduğuna dair çalışmalar vardır. Öte yandan yumuşak suların daha büyük bir olasılıkla kalp, damar ve tiroit hastalıklarına neden olduğu saptanmıştır. Sert su halk sağlığı açısından değerlendirildiğinde, şebeke suyu sert ise lezzetinin beğenilmemesi ve içiminin tercih edilmemesi nedeniyle, doğada kaynak suyu adı verilen kontrolsüz sular tercih edilmektedir. Oysa bu suların taşıdığı tehlike ve riskler kontrol edilmediği için ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle topluma bu konuda eğitim verilmelidir. DSÖ 200 mg/l kalsiyum karbonata kadar izin vermesine rağmen bazı toplumlarda alışkanlıklara bağlı olarak suların sertliği 500 mg/l üstü bile tolere edilebilmektedir.

Exit mobile version