Site icon Türkçe Malumatlar

Suyun Sertliği | Sert ve Yumuşak Suların Kullanımı Arasındaki Farklar

Suyun Sertliği

Sular yerkabuğunda denizlere ve göllere doğru Kireçli topraktan geçen yağmur suları içinde Ca2+ iyonları oluşur. Böylece sert su meydana gelir. akarken farklı toprak türleri olan bölgelerden geçer. Bu sırada kayaçlarla sular bir araya geldiğinde kayaçlardaki kalsiyum (Ca2+) ve magnezyum (Mg2+) iyonları suya geçer. Bu iyonlar suda diğer metal iyonlarına nazaran çok daha fazla bulunur. Bu iyonları uzaklaştırabilirsek suyu yumuşatmış oluruz. İşte içerisinde fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum katyonları bulunduran su sert su; içerisinde kalsiyum ve magnezyum katyonları bulundurmayan ya da çok az miktarda bulunduran ve lezzetli olan sulara yumuşak su denir.

Sert ve Yumuşak Suların Kullanımı Arasındaki Farklar

Exit mobile version