Site icon Türkçe Malumatlar

Farmakoloji ve Toksikoloji Sınavda Çıkan Sorular Ünite 6

Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Ünite 6

Dikkat! Doğru Cevaplar Altı Çizili ve Kalın Puntolu Olarak Gösterilmiştir

1- Kalıntı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Hayvansal gıdadaki kalıntı, hayvanın bulaşık yem veya suyundan kaynaklanabilir.
b. Hayvansal gıdalarda sadece ilacın kendisi kalıntı şeklinde bulunabilir.
c. Bazı ilaç kalıntıları belli bir düzeyin üzerinde insan sağlığı için zararlıdır.
d. Kalıntılar serbest veya bağlı şekilde bulunabilir.
e. İnsanların bazı ilaç kalıntılarını bir ömür boyunca sakıncasızca alması söz konusu olabilir.

2- Aşağıdakilerden hangisi ilaç kalıntılarının oluşma sebebi değildir?

a. Etiket dışı ilaç kullanımı
b. İKAS’a uyulmaması
c. Gıdanın doğal yapısında bulunan etkin maddeler
d. İlaç seçiminde biyotransformasyon organ durumunun göz önüne alınmaması
e. İlaçların formülasyon şekli

3- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kan yapısında ölümcül bozukluklara neden olabildiği için Türkiye’de yasaklanmıştır?

a. Penisilin
b. Oksitetrasiklin
c. Kloramfenikol
d. Streptomisin
e. Sulfametazin

4- Aşağıdaki ilaçlardan özellikle hangisi, sütte çok düşük düzeyde bulunduğunda bile duyarlı bireylerde alerjiye yol açabilir?

a. Penisilin
b. Zeranol
c. Kloramfenikol
d. Nitrofuran
e. Sulfametazin

5- “İnsanların gıdalarıyla sakıncasızca ömür boyu alabileceği kalıntı” tarifi aşağıdaki terimlerden hangisine uyar?

a. MRL
b. KGA
c. Sıfır tolerans
d. İKAS
e. Kalıntılarla ilgili böyle bir tanım yoktur.

6- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Türk Gıda kodeksinde bazı ilaçların MRL değerleri bulunur.
b. Türkiye’de ulusal kalıntı izleme planı uygulanmaktadır.
c. Türkiye’nin kalıntılarla ilgili mevzuatı AB ile uyumludur.
d. Gıdalardaki ilaç kalıntılarıyla ilgisi olmayan kuruluşlardan biri EPA’dır.
e. FDA gıdalardaki ilaç kalıntılarıyla

7- Benzerler benzerleriyle tedavi edilir yaklaşımı aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

a. Müstahzar
b. İspençiyari
c. Homeopati
d. Organik Hayvancılık
e. Drog

8- Veteriner hekimlere perakende ilaç satışı yetkisini veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
b. 441 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu
c. 984 Sayılı Ecza Depoları Kanunu
d. 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu
e. 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

9- Veteriner ilaçları 1262 Sayılı “…………….. ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na” tabi tutulmuştur. Cümlesindeki boşluğu tamamlayan ifade hangisidir?

a. İspençiyari
b. Veteriner Sağlık Ürünü
c. Organik Tarım
d. Eczacı
e. İlaç

10- Büyütme faktörlerinin kullanılması hangi düzenleme kapsamında olur?

a. Homeopatik Maddeler
b. Organik Hayvancılık
c. Ecza Depoları
d. Hayvan Islahı
e. İlaçlı Yemler

Exit mobile version