Site icon Türkçe Malumatlar

Farmakoloji ve Toksikoloji Ünite 6 Özet

Temel Veteriner Farmakoloji e Toksikoloji Ünite 6 Özet – Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları, İlaçların Ruhsatlandırılması, Dağıtımı, Satışı ve Kontrolü

Hayvansal gıdalarda kalıntılarla ilgili kavramları tanımlamak

Hayvansal gıdalardaki kalıntıların değerlendirilmesinde KGA, İKAS, MRL, sıfır tolerans gibi kavramlar kullanılır. Bu kavramlar, kalıntılarla ilgili açıklamaları, hangi tip ilaçların bulunmasına izin verilmediği, bulunmalarına izin verilenlerde aşılmaması gereken düzeyler gibi konuları açıklar.

Kalıntıların sebepleri, etkileri ve kontrolünü açıklayabilmek

Kalıntıların çeşitli sebepleri vardır. Bunların başında ilaçların seçimi, uygulanması ve İKAS’a uyulmasındaki yanlışlar/eksiklikler gelir. Kalıntılı ürünlerin tüketilmesi insanlarda basit bir alerjik etkiden ölümcül anafilaktik şoka, gelişme, üreme bozukluklarına, kanserojen vb etkilere neden olur. Ayrıca, bakteri ve parazitlerde direnç gelişimi ve süt ürünlerinin yapımında bozulmalara yol açar. Kalıntıların kontrolünde her ülke için ayrı geçerliliği olan ulusal ve/veya uluslar arası düzenlemeler söz konusudur.

Kalıntıların önlenmesi ve kalıntılı ürünlerin değerlendirilmesini açıklayabilmek

Gıdalarda kalıntıların önlenmesi, hayvan yetiştiricisi, veteriner hekim, ilaç firmaları, tüketicinin duyarlılığı, ilgili kurum ve kuruluşların izleme programlarını düzenli sürdürmesi gibi pek çok faktöre bağlıdır. Kalıntılarla ilgili yapılan değerlendirmeler genellikle işlem görmemiş ürünler üzerinden yapılır. Ancak, çoğu kez de bu ürünler çeşitli pişirme işlemlerinden geçirildikten veya bir müddet farklı ısı koşullarında saklandıktan sonra kullanılır. Bu işlemler ilaçların kalıntı düzeyini değiştirebilmektedir. Bu durum kalıntılı ürünlerin koşullu değerlendirilebilme olasılığını getirmektedir.

Veteriner ilaçları ile ilgili mevzuatı açıklayabilmek

Veteriner ilaçları, daha geniş ifadeyle veteriner sağlık ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Bakanlıklar kanun çıkartamaz ve Yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının da bu konuda mevzuatı söz konusudur. Ruhsatlandırma, dağıtım ve satış ile kontrol noktasında; veteriner ilaçlı yemler, homeopatik ürünler, organik hayvancılık ve ilaç fiyatları konusunda da mevzuatlar söz konusudur.

Veteriner ilaç mevzuatı, ilaçların ruhsatlandırılması, dağıtım, satışı ve kontrolü konularındaki mevzuat ve terminolojiyi tanımlayabilmek

Veteriner ilaçları ile ilgili öncelikli Kanunlar “5996 Sayılı, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliktir (24.12.2011 tarih ve 28152 Sayılı)”. Diğer taraftan alternatif tıp içerisinde değerlendirilen ancak bugün için veteriner hekimliğinde de kullanılan Homeopatik ilaçlar da yine kanuni düzenlemelere tabidir. Homeopati; benzerler benzerleriyle tedavi edilir yaklaşımına dayanan bir uygulamadır. Organik tarım ve hayvancılık da son dönemlerde üzerinde önemle durulan bir yaklaşımdır; bu konuda da uygulanacak ilaçlar için mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.

Exit mobile version