Site icon Türkçe Malumatlar

Atom Modellerinin Tarihçesi: 1. Dalton Atom Modeli | YKS Kimya Konu Anlatımları

Dalton Atom Modeli

Atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı 19.yüzyılın başlarında Dalton yapmıştır.

Dalton’a göre;♦ Elementler atom denilen küçük, küresel parçalardanoluşur.

♦ Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur.

♦ Atomlar bölünemez, parçalanamaz ve başka bir element atomuna dönüşemez.

♦ Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir.♦ Farklı elementlerin atomlarının kütleleri farklıdır.

♦ Farklı elementlerin belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur.

Dalton’un atom teorisi pek çok yanlışlık ve eksiklik olmasına rağmen çok önemlidir. turkcemalumatlar.wordpress.com Kimyasal reaksiyonların açıklanması, maddenin anlaşılması, atomun temel özelliklerinin ortaya atılması bu sayede olmuştur. Günümüzde atomun içi dolu küre olmadığı, elementin bütün atomlarının özdeş olmadığı (izotopları olabildiği) ve atomun parçalandığı (çekirdek reaksiyonları ile) bilinmektedir. Ayrıca bu modelde proton, nötron ve elektronun varlığı belirtilmemiştir.

Exit mobile version