Site icon Türkçe Malumatlar

Atom Modellerinin Tarihçesi: 4. Bohr Atom Modeli | Enerji Düzeyleri, Kabuk, Emisyon, Absorbsiyon, Temel Hal Ve Uyarılmış Hal Tanımları… Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri

Bohr Atom Modeli

1919 yılında Danimarkalı fizikçi Niels Bohr (Nils Bor), Rutherford modelinin açıklayamadığı noktalara (elektronların çekirdek üzerine neden düşmediği gibi) ışık tutuyordu. Bohr; atomları, çekirdek etrafındaki dairesel yörüngelerde hızla dönen elektronlarla çevrili cisimler olarak tasarladı. Bohr’un, hidrojen atomu için ortaya koyduğu varsayımlar şöyledir:

Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri Nelercir?

Exit mobile version