Atom Modellerinin Tarihçesi: 4. Bohr Atom Modeli | Enerji Düzeyleri, Kabuk, Emisyon, Absorbsiyon, Temel Hal Ve Uyarılmış Hal Tanımları… Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri

Bohr Atom Modeli

1919 yılında Danimarkalı fizikçi Niels Bohr (Nils Bor), Rutherford modelinin açıklayamadığı noktalara (elektronların çekirdek üzerine neden düşmediği gibi) ışık tutuyordu. Bohr; atomları, çekirdek etrafındaki dairesel yörüngelerde hızla dönen elektronlarla çevrili cisimler olarak tasarladı. Bohr’un, hidrojen atomu için ortaya koyduğu varsayımlar şöyledir:

  • Atomdaki her bir elektronun belirli bir potansiyel enerjisi vardır. Bu elektronlar çekirdek çevresinde dairesel bir yörüngede hareket eder. Bu yörüngelere “enerji düzeyleri, katmanları veya kabukları” adı verilir.
  • Enerji seviyeleri atom çekirdeğine yakınlığına göre n =1, 2, 3, 4 gibi tamsayılarla veya K, L, M, N gibi harflerle ifade edilir. Elektronun içinde hareket halinde bulunduğu yörüngeye göre belli bir enerjisi vardır. Çekirdeğe en yakın düzeyinde (n = 1) bulunan bir elektron en düşük enerjiye sahiptir. Çekirdekten uzaklaştıkça o kabukta bulunan elektronun enerjisi artar.
  • Elektronun enerjisi hiçbir zaman kabuklar arasındaki bir değerde olamaz. Bir atomun elektronları çekirdeğe mümkün olduğunca yakınsa bu elektronlar en düşük enerji düzeyindedir. Bu enerji düzeyine temel hal düzeyi denir.
  • Atomlar yüksek sıcaklığa kadar ısıtıldıklarında elektronlar enerji absorbe (soğurma) ederek daha yüksek enerji düzeylerine geçer. Absorbsiyon adı verilen bu olay sonucunda atomlar uyarılmış hale gelir.
  • Dışarıdan enerji alan elektronlar daha yüksek enerji düzeyine geçiş yapar ve kararsız halegelir. Bu duruma uyarılmış hal denir.
  • Elektron kararlı haldeyken atom ışın yayınlamaz. Uyarılmış (yüksek enerjili) elektronlar kararsızdır ve temel hale geçmek ister. Elektronlar temel hale geçerken enerji kaybederler.
  • Elektron, yüksek enerjili bir düzeyden daha düşük enerjili bir düzeye inerse aradaki enerji farkına eşit enerjiye sahip ışık yayılır. Bu olaya emisyon denir.

Bohr Atom Modelinin Yetersizlikleri Nelercir?

  • Hidrojen gibi tek elektronlu atomların spektrumlarını açıklarken çok elektronlu atomlarınkini açıklayamamıştır. (Çok elektronlu atomların spektrumlarında enerji düzeylerinin her birinin iki ya da daha fazla düzeye ayrıldığı görülmektedir.)
  • Elektronların belirli bir dairesel yörüngede döndüğünü belirtmiştir. Ancak günümüzde yörünge yerine elektronun bulunabilme olasılığının yüksek olduğu bölgelerden söz edilebilir.

Bir Cevap Yazın