Dikkat! Böcekler Hızla Yok Oluyor…

Dikkat! Böcekler Hızla Yok Oluyor… Tam 1700 bölgeyi kapsayan 166 adet uzun dönemli araştırmadan elde edilen sonuçların birleştirilmesiyle, 1990’lardan beri dünyadaki böcek sayısının yaklaşık %25 oranında azaldığı ortaya kondu. Science dergisinde yayımlanan makaleye göre, böceklerin bu hızlı yok oluşunun ardında yatan en büyük etken, insanlar tarafından çiftçilik ve şehirleşme nedeniyle doğal habitatların yok edilmesi. Böcekler, polenleşmedeki rolleri, doğada geri dönüşümü sağlamaları ve diğer canlılar tarafından önemli bir besin kaynağı olmaları nedeniyle ekosistemler için son derece önemli; dolayısıyla bu yok oluşun durdurulması bir hayli kritik. Okumaya devam et Dikkat! Böcekler Hızla Yok Oluyor…

Einstein Bir Kez Daha Haklı…

Einstein Bir Kez Daha Haklı… Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan bir makalede, Samanyolu’nun merkezindeki kara deliğin etrafında dönen S2 adlı yıldızın, Einstein’ın genel görelilik teorisini doğruladığı açıklandı. Daha önce Merkür’ün yörünge hareketini açıklamayı başaran teori, ilk defa bu kadar güçlü bir kütle çekim ortamında doğrulanmış oldu. Teori, büyük kütleli gökcisimlerinin etrafındaki cisimlerin, eliptik bir yörünge çizeceğini öngörüyordu. Bu yörüngenin de sabit kalamayacağı ve merkez etrafında dönerek papatya yapraklarına benzer bir şekil çizeceği düşünülüyordu. Yeni keşif, bu öngörüye birebir uyarak teoriyi bir kez daha doğrulamış oldu. Genel görelilik Teorisi Nedir? Genel görelilik teorisi , 1915’te Albert Einstein tarafından yayımlanan, kütleçekimin geometrik … Okumaya devam et Einstein Bir Kez Daha Haklı…

Mihaloğlu Ali Bey’den Türklük Dersi

Mihaloğulları (Gazi Mihaloğulları, Köse Mihaloğulları ve Mihalliler olarak da bilinir), 14-16. yüzyıllar arasında Rumeli fetihlerinde önemli rol oynayan Osmanlı akıncı ailesidir. Bu ailenin soyundan gelenlere Mihaloğulları denir. Ailenin en büyük atası Michael Kosses’dir. Bir Doğu Roma (Bizans) komutanıdır, ancak Türklerin yiğitliğinden ve mertliğinden etkilenerek Müslüman olmuş ve Osman (Ataman) Gazi’nin en yakın yoldaşı olmuştur. Adını da Abdullah Mihal olarak değiştirmiştir. Bu aileden gelenler hızlı bir şekilde Türk kültürünü benimsemiş ve tamamen Akıncı-Türkmen aristokrasisi içinde yetişmiştir. Mihaloğlu Ali bey de bu ailenin soyundan gelen bir akıncı beyidir. Mihaloğlu Ali bey, Mihaloğlu Hızır Paşa’nın oğludur. 1425 yılında Plevne’de dünyaya geldi. Macarca, Romence, … Okumaya devam et Mihaloğlu Ali Bey’den Türklük Dersi

Dünya Tarihindeki En Tehlikeli Yer

Dünya Tarihindeki En Tehlikeli Yer Zookeys dergisinde yayımlanan bir makale, dünya tarihindeki en tehlikeli bölgeyi ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 100 milyon yıl önce bugünkü Sahara bölgesi, şimdiki halinden çok daha farklıydı. O dönemlerde son derece büyük bir nehir sistemine ve pek çok su ve kara hayvanına ev sahipliği yapan bölgede, en büyük dinozor türlerinden üçünün bir arada yaşadığı belirtildi. Bu dev dinozorlara ek olarak bölgede uçan sürüngenlerin ve timsah benzeri canlıların da bulunduğu raporlanmış. Dolayısıyla bir zaman yolculuğu yapacak olursanız, 100 milyon yıl öncesinin Sahara’sına uğramamak yararınıza olabilir!       Okumaya devam et Dünya Tarihindeki En Tehlikeli Yer

Meteor Nedeniyle Ölen İlk İnsan Türk Vatandaşı Çıktı…

Meteor Nedeniyle Ölen İlk İnsan Türk Vatandaşı Çıktı… Meteoritics & Planetary Science dergisinde yayımlanan bir makalede, 22 Ağustos 1888’de, o dönem Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yer alan Irak’ın Süleymaniye bölgesine düşen bir meteor nedeniyle Arap ya da Türkmen kökenli olan bir kişinin öldüğüne dair raporların bulunduğu açıklandı. Ülkemizin arşivlerinden çıkarılan üç ayrı resmî belgede yer bulan olay, belgeler doğrulandığı takdirde meteor nedeniyle bir insanın hayatını kaybettiğine dair kanıtlanıp kayıtlara geçen ilk ve bugüne kadar meteor çarpmasıyla kimse ölmediği için tek olay olacak. Okumaya devam et Meteor Nedeniyle Ölen İlk İnsan Türk Vatandaşı Çıktı…

Dilimizdeki Eko-Sistem

Dilimizdeki Eko-Sistem Dilimizde devasa bir bakteri ekosistemi olduğu uzun zamandır biliniyordu. Cell Biology dergisinde yayımlanan makaleye göre, dilimizdeki bu mikroskobik topluluk ilk defa detaylı bir şekilde fotoğraflandı. Farklı floroforlar yardımıyla dildeki tüm bakterilerin, fotoğraf çekildiği esnada aynı anda farklı renklerde ışık yayması sağlandı. Böylece her bakteri türü, ayrı ayrı gözlemlenebilmiş oldu. İlginç olansa, her bakteri türünün dil üzerinde kendilerine özel alanlara yerleşmiş olması. Araştırmacılar bunun nedenini daha iyi anlamaya çalışıyor. Okumaya devam et Dilimizdeki Eko-Sistem

Alg Patlaması

Alg Patlaması Karşılaştığınızda radyoaktif sızıntı ya da atık birikmesi olduğunu düşünebilirsiniz; fakat Alg Patlaması olarak bilinen bu olay, yeşil-mavi algler olarak bilinen siyanobakteriler gibi bazı tek hücreli mikroorganizmaların belirli durumlarda aşırı çoğalarak deniz veya göllerin yüzeyinde birikmesi ile meydana geliyor. Fotosentez yapan bu canlılar, gübrelerden yayılan ve denizel sisteme ulaşan azot veya fosfor gibi maddelerle beslenmek için yüzeye çıkarlar. Okumaya devam et Alg Patlaması

Irkının Saflığına ve Üstünlüğüne İnanan Elerianlar Irkı

Evren: Master Of OrionIrk: ElerianlarSlogan: Saflık Yoluyla Mükemmelik Elerianlar, galaksideki alt ırklardan tam saygı talep eden, onurlu ve yabancı düşmanı feodal bir anaerkil bir toplumdur. Büyüleyici ve uhrevi olan Elerianlar diğer ırkları eşdeğerleri olarak görmezler. Elerian kültürünün saflığını saplantı haline getirdiklerinden evrenin geri kalanından uzak dururlar. Güzel dış görünüşleri ve mesafeli davranışlarının altında başka topluluklara hiçbir saygısı olmayan feodal savaşçıların öfkeli adetleri saklıdır. Kadınlar tele kinetik savaşçı bir ırktır ve ufak bir grup tele kinetik erkek filozoflar başkalarının beyinlerine ve kalplerine sınırlı şekilde bakabilirler. Elerianlar kendilerini katı bir şeref, dürüstlük ve saflık kurallarına adarlar. Elerianların katı sınırlarına saygı göstermeyenler güçlü bir tepkiyle karşı … Okumaya devam et Irkının Saflığına ve Üstünlüğüne İnanan Elerianlar Irkı

Lüks Düşkünü İnsansı Domuz Irkı: Gnolam

Evren: Master Of OrionIrk: GnolamSlogan: Altın Yıldızlardan Varaklı Kasalara Kurnaz Gnolam ırkını hafife almak acemice bir hata olur. Evrenin vahşi savaşçıları veya çekici diplomatları arasında yer almasalar da Gnolamlar ticaret ve alışverişe gelindiğinde özellikle yeteneklidirler. Yetenekleri zenginliği ve yıldızlarla bağlantıları yöneten karanlık aracılara daha uygundur. Gnolamlar başarılarını mütevazi bir şekilde iyi şanslarına bağlayabilirler ancak her zeki diplomat Gnolamların uygun ekonomik politikaları güçlü bir şekilde takip eden akıllı tüccarlar olduklarını bilir. Sahip olduklarını koruma konusunda paranoyak ve ihtiyatlıdırlar, çıkarlarını korumak için kararsız teknolojileri kullanmaktan veya şaibeli paralı askerler tutmaktan kaçınmazlar. Zenginlik ve güzellik içerisinde eğlenmelerine rağmen her zaman bir sonraki kazancın peşinden koşarlar. … Okumaya devam et Lüks Düşkünü İnsansı Domuz Irkı: Gnolam

Tanrılar Dışında Kimseye Hesap Vermezler: Trilarianlar

Evren: Master Of OrionIrk: TrilarianlarSlogan: Kadim Tanrılar İçin Tüm Denizler Ve Yıldızlar Suda doğan ve yaşayan Trilarianlar açık denizlerde ve gökyüzünde gelişirler. Dokunakları ve çok sayıda gözleri insana benzeyen evrende onları yabancı hale getirir ancak farklılıkları onları çok yönden ayrı kılar. Trilarianlar yıldızlara da denizlere açıldıkları gibi, bilinmeyen derinliklerden ve yüksekliklerden korkmadan yol alırlar. Yetenekli pilot, diplomat ve vahşi ve acımasız bir evrende eğitimcidirler. Toplumları, artık tanrıları olarak kabul ettikleri çok eski ırk olan Kadimler tarafından oluşturulmuştur. Bu Kadimler onlara toplumlarını yıldızlara ulaşma yoluna koyan ilk teknolojileri ve eserleri verdiler. Trilarianlar şimdi iyi niyet ve eğitimlerini evrene yaymayı ve tanrıların kendilerine bahşettikleri bu … Okumaya devam et Tanrılar Dışında Kimseye Hesap Vermezler: Trilarianlar

İtici ve Ürpertici Bir Irk: Slikoidler

Evren: Master Of OrionIrk: SlikoidlerSlogan: Sonsuz Kaya, Tükenmez ve Eğilmez Silikoid duygu, hassasiyet veya hissiyat duymayan gizemli ve cansız bir ırktır. Diğer ırklar Silikoidleri itici ve ürpertici bulurlar ve kaçınılmaz olmadığı sürece iletişimden ve görüşmeden kaçınırlar. Silikoid halkı ki Kayalık olarak bilinirler, toplumlarında bir diktatör olarak hareket eden Kilittaşı tarafından yönetilirler. Silikoidler toplumlarını en yaşlılarının Kilittaşı olarak görev yaptığı yaşlılara-saygı temeli ile yönetirler. Silikoidlerin ana gezengeni Cryslon’da eşsiz sıradağlar hâkimdir. Silikoidler büyümelerinin ana gezegenlerindeki Kutsal Havza’dan türediğine inandıklarından Cryslon Silikoidler için özellikle değerlidir. Nüfus büyümeleri Silikoidlerin büyümeleri ve üremeleri için gereken uzun süreç sebebiyle sıfıra yakın seyreder. Silikoidler öldüklerinde Kutsal Havza’ya getirilirler ve … Okumaya devam et İtici ve Ürpertici Bir Irk: Slikoidler

İnsansı Uzaylı Irk: Psilon

Evren: Master Of Orion Irk: Psilon Slogan: Her şeyin ötesinde Akıl ve Mantık Psilon ırkı, her şeyin ötesinde değerli bilgilere sahip entellektüel bir ırktır. Psilon ırkının araştırma ve eğitime verdiği öncelik o kadar özümsenmiştir ki, bu olgu fiziksel evrimlerinin temelinde yer alır; zamanla şu anki fiziksel anlamda zayıf hallerine dönüşmüşlerdir. Tüm hayatlarını araştırmaya adar ve enerjilerini işlerinde yoğunlaştırırlar, genellikle çevrelerinde olup biten her şeye kulaklarını tıkarlar. Biyolojik anlamda duygularını ifade edemezler. Mükemmel bir davranış biçimleri vardır ve sakin bir ses tonuyla konuşurlar. Ancak sözsüz haberleşmenin inceliklerini ve çoğu sosyal işaretleri anlamazlar, o nedenle Psilon’lular biraz garip bir ırktır. Psilon’lular, gelişme aşamalarının … Okumaya devam et İnsansı Uzaylı Irk: Psilon

Hiper Mantıklı Makineler: Meklar Irkı

Evren: Master Of OrionIrk: MeklarSlogan: Akıl ve Makine Bir! Meklarlar, tümü aynı bilincin uzantısı olan hiper-mantıklı makinalardır. Meklarlar etkin, mantıklı ve Birleşime fayda sağlayacak uğraşlara öncelik verirler. Diğer ırklarla aynı teamüllere uyan “değerleri” yoktur. İnorganik bilgisayarlar olarak Meklarlar kendi bilgi ve kabiliyetlerini artırmaya yarayan öncelikleri ve hedefleri vardır. Sadece ideal işlem standartlarının kaybı ve Meklar altyapısını riske sokmak demek olan güç veya bellek kaybından “korkuyor” görünürler. Meklar ana gezegeni Meklon bir zamanlar çok çeşitli organik vahşi hayata sahipti ancak Meklar gelişiminin şehirleşmesinden kaçmak için yüksek ormanlık dağlık bölgelere itildiler. Meklar imparatorluklarını besleyen karmaşık donanım ve yazılım gelişmeleri karışımı için temel oluşturan detaylı altyapıları … Okumaya devam et Hiper Mantıklı Makineler: Meklar Irkı

İnsansı Böcek Türü Klackon Irkı

Evren: Master Of OrionIrk: KlackonSlogan: Her Şey Kovan İçin! Klackonlar toplumdaki rollerine doğarlar ve mükemmel uyum içerisinde yaşarlar. Bireylerin isteklerine hizmet için değil toplumun iyiliği için çalışırlar. Hatta Klackonlar görünüşte kişisel ilgilerden yoksun doğarlar ve doğuştan Kovan’ın kimliğini benimserler. İhanet veya morali tasa etmezler ve dolayısıyla en huzurlu ırklardan biridir. Klackonların ana gezegeni Kholdan acımasız bir güneşin kavurduğu zorlu bir gezegendir. Kholdan’ın yenilebilir yeşilliğinin büyük bir kısmı içindeki yumuşak ete erişmek için kırılması gereken kalın bir kabukla kaplıdır. Kholdan’ın kullanılabilir su rezervleri Klackonların özenle inşa ettikleri yeraltı şehirlerini de bulunduran birbirine bağlı dev yeraltı mağaraları ile bağlıdır. Klackonların erken tarihi iç çekişmelerinin olmaması … Okumaya devam et İnsansı Böcek Türü Klackon Irkı

Gizemli Bir Irk: Darlok

Evren: Master Of OrionIrk: DarlokSlogan: Gölgelerden Vur Darlok ırkı, evrende neyin “gerçek” olduğunu anlamakta güçlük çeker, çünkü şekil kayması yeteneklerinin sayesinde galaksinin onları algılayış şeklini değiştirebilirler. Evrende bilinebilen tek şey özdür, diğer her şey ise kişisel algı ve göz aldanması nedeniyle bulanıktır. Her Darlok üyesinin en büyük korkusu, gerçek kimliklerini ve amaçlarını unutmalarıdır. Darlok ırkının tarihi, gizem ve efsanelerle doludur. İlk galaksiler arası yolcuların, Darlok’un anavatanı olan Nazin adlı gezegene binlerce yıl önce ayak bastığı söylenir. Bu, Darlok’ların eğitimli bir yaşam formuyla ilk karşılaşmasıydı (bu form, insansı biçimindeydi). Ayrıca bu, Darlok’ların başka bir ırkın görüntüsünü ilk taklit edişiydi, ama hayatta kalan yolcular bunun … Okumaya devam et Gizemli Bir Irk: Darlok

İnsansı Kedi Irkı: Mrrshan

Evren: Master Of OrionIrk: MrrshanSlogan: Savaşta Ölüm En Büyük Onurdur! Mrrshan ırkı zarif, isyankar ve bağımsız yaratıklardır. Bu ırk, güzel sanatlarla, mimari ve kusursuz kişisel tarzla dekore edilmiştir. Mrrshan kültüründen çıkan tasarımlar genellikle her pazarda yüksek fiyata alıcı bulur, çünkü ürünleri büyük bir zarafet içerir ve lüks bir doğası vardır. Mrrshan ırkının anavatanı olan Fieras, geniş bozkırları olan çorak bir gezegendir. Fieras gezegenindeki en zeki yaşam formu olan Mrrshan, yalnız değildir. Çevreleri kötü canavar ve yaratıklarla doludur, bu da Mrrshan ırkını saldırılara karşı hazırlıklı tutar. Bu doğal yırtıcılar, Mrrshan ırkının evrimi sırasında son derece mükemmel askerler haline gelmesinin bir sebebi olarak düşünülür. Her … Okumaya devam et İnsansı Kedi Irkı: Mrrshan

Sakkra Irkı Master Of Orion Evreni

Evren: Master Of OrionIrk: SakkraSlogan: Önümüzde Eğil Ya da Yıkıl! Sakkra ırkı, resmi kanunlara yer olmayan kalabalık gezegenlerde hayatta kalmak için savaşan agresif, yarışmacı bir ırktır. Fiziksel olarak heybetli bir ırktır, galaksideki her türlü rakibe karşı zorlu bir düşman olduklarını kanıtlamaya kendilerini adamışlardır. Güçlüler, sadece Sakkra ırkının anavatanı olan Sssla gezegeninde hayatta kalanlardır, buradaki sokaklarda sürekli ölümcül kavgalar meydana gelir. Devasa Sakkra nüfusunun içinde öne çıkmanın tek yolu, müthiş gücünüzü göstermek ve malınıza göz diken tüm rakipleri yenmektir. Sakkra ırkı, Tanrı Anne ve Tanrı Babanın milyonlarca yıl önce ilk Sakkra neslini yarattığına inanır. Bu ilk çocuklar, Sakkra’nın halen ataları olduğunu düşündüğü en eski … Okumaya devam et Sakkra Irkı Master Of Orion Evreni

İnsansı Kuş Irkı: Alkariler

Evren: Master Of OrionIrk: AlkariSlogan: Tanrıların Altında Bir Aile Alkari ırkı, galaksinin en iyi savaşçıları olmayı ve ailelerine onur ile gurur yaşatmayı hayal eder. Alkari topluluğu, Alkari halkının taptığı tanrı topluluğuna atfen kendilerini “Tanrıların rehberlik ettiği bir aile” olarak tanımlar. Tanrı topluluğunun lideri, genellikle Alkari’nin Babası olarak da gösterilen saygıdeğer Gök Tanrısı Skree-Ak’tır. Tanrılar, çeşitli Alkari nesillerine benzer ve Alkari’deki yaşamın belirli kesimlerine göz kulak olur. Anavatanları olan Altair, Alkari’nin antik ve iyi belgelenmiş tarihinin sayesinde tarihi eser bakımından zengindir. Ancak, gezegenin baskın ırkı Alkari olmadan çok önce Altair, büyüyen bir Orion ileri karakoluydu. Bu da Alkari’nin faydalandığı tarihi eser … Okumaya devam et İnsansı Kuş Irkı: Alkariler

Kendini Erkek Olarak Tanıtan Sophie Germain (1776-1831)

Kendini Erkek Olarak Tanıtan Matematikçi Sophie Germain (1776-1831) Yakın bir zamana dek bir kadının akademik dünyada üstün başarılar elde etmesi neredeyse olanaksız gibiydi. Bu durum özellikle fen alan ında, hepsinden de öte matematikte geçerliydi. Bunun ilk akla gelen nedenleri bu kitapta yer alan biri Fransız, biri Rus ve biri Alman üç kad ı n matematikçinin yaşam öyküleriyle daha anlaşılır olacaktır. Ele alınan dönem ne kadar günümüze doğru yaklaşırsa kad ı n matematikçi sayısı da o kadar artacaktır. Hiç kuşku yok ki geçmişte bu tü r bir üne kavuşabilecek çok sayıda kad ı n vardır ancak ne yazık ki aşılması güç … Okumaya devam et Kendini Erkek Olarak Tanıtan Sophie Germain (1776-1831)

Joseph Fourier (1768-1830)

Joseph Fourier (1768-1830) Joseph Fourier’nin bilimsel başarısı esas olarak geliştirdiği ısı iletimi kuramından gelir. Bununla birlikte, kuramın içinde yer alan matematiksel yöntemler, özellikle de trigonometrik seriler başka durumlar için de önemlidir. Bugün adlandırdığımız adıyla Fourier serilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için çok uzun yıllar geçmesi gerekecekti. Nispeten çok az sayıda matematikçi önemli idari görevler üstlenmeye hevesli ve bunu yapabilecek kapasitedeydi. Fourier bunu başarıyla yapmış matematikçilerden biriydi. Tam adıyla Jean-Baptiste-Joseph Fourier 21 Mart 1 768’de doğduğu batı Burgonya’nın ana şehri Auxerre’in en ünlü simasıdır. Esas olarak Lorraine’li usta bir terzi olan babası Joseph ile annesi Edmie, Fourier henüz on yaşına gelmeden öldüler. … Okumaya devam et Joseph Fourier (1768-1830)