İktisada Giriş Ünite 6 Özet

İktisada Giriş Unite 6 Özet Üretim ve Üretim Fonksiyonunu Betimlemek Her hangi bir mal veya hizmeti üretme gereksinimini ortaya çıkaran olgu, insan ihtiyaçlarının varlığıdır. İnsan ihtiyaçları var oldukça bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla girişimciler üretim faaliyetinde bulunacaklardır. Üretim; insan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı bir biçimde gidermeye yönelik mal ve hizmetleri sunma çabasıdır. Söz konusu insan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetleri üretip satışa sunan ekonomik birim firma olarak adlandırılır. Piyasada faaliyet gösteren firma büyüklükleri birbirinden farklıdır. Firma en basit hâli ile bir bakkal olabileceği gibi dev bir holding de olabilir. Firmaları üretim faaliyetinde bulunmasını sağlayan motivasyon unsuru kâr elde etme güdüsüdür. … Okumaya devam et İktisada Giriş Ünite 6 Özet

İktisada Giriş: Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar

İktisada Giriş: Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar Girdi fiyatlarının veya teknolojinin sabit kalmayıp değişmesi durumunda farklı uzun dönem maliyetlerle karşılaşırız. Girdi fiyatlarının düşmesi, belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmek için katlanılan üretim maliyetlerini düşürecektir ve bu da uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRAC’nin) aşağıya kaymasına yol açacaktır. Girdi fiyatlarının artması, belli bir üretim düzeyini gerçekleştirmek için katlanılan üretim maliyetlerini arttıracak ve bu da uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin (LRAC’nin) yukarıya kaymasına yol açacaktır. Üretim sürecinde kullanılan her bir yeni teknoloji bir öncekine göre daha etkin (verimli) olacağından dolayı teknolojik ilerleme de üretim maliyetlerini azaltıcı yönde etkiler. Budan dolayı da teknolojik ilerleme daha düşük … Okumaya devam et İktisada Giriş: Maliyet Eğrilerindeki Kaymalar

Uzun Dönemde Maliyetler

İktisada Giriş: Uzun Dönemde Maliyetler Kısa dönem analizinde bir firmanın üretim miktarı ile maliyetlerini ilişkilendirirken firmanın işletme büyüklüğünün (ölçeğinin) değişmeyip sabit kaldığını varsaydık. Ancak, firmalar her zaman mevcut işletme büyüklüğünde üretim yapmazlar. Uzun dönem kısa dönemin aksine, firmalara işletme büyüklüklerini değiştirebilme imkânı tanır. Yani firma uzun dönemde mevcut fabrikasını genişletebilir veya istediği büyüklükte yeni bir fabrika kurabilir. Grafik 6.4’te üç ayrı işletme büyüklüğüne ilişkin kısa dönem ortalama toplam maliyet (ATC) eğrileri gösterilmektedir. ATC1, ATC2, ve ATC3 sırasıyla küçük, orta, ve büyük ölçekteki bir fabrikaya ilişkin kısa dönem ortalama toplam maliyetleri göstermektedir. Bu durumda sorgulanan şey şudur: Eğer firma bu üç … Okumaya devam et Uzun Dönemde Maliyetler

Marjinal Maliyet, Ortalama Toplam Maliyet, Ortalama Değişken Maliyet

İktisada Giriş: Marjinal Maliyet, Ortalama Toplam Maliyet, Ortalama Değişken Maliyet Firma davranışlarını analiz etmede kullanılan üç eğri vardır. Bunlar ortalama toplam maliyet (ATC), ortalama değişken maliyet (AVC) ve marjinal maliyet (MC) eğrileridir. Bu eğrilerden her biri toplam maliyet eğrisinden elde edilir. Firmanın her ilave bir birimlik ürün miktarı için katlandığı ek maliyeti gösteren eğri marjinal maliyet eğrisidir. Marjinal maliyet, firmanın üretimini bir birim arttırması durumunda toplam maliyet düzeyinde meydana gelen değişimi ifade eder. Marjinal maliyet (MC) aşağıdaki formülle hesaplanır: Ortalama toplam maliyet firmanın bir birimlik üretimi başına düşen toplam maliyet miktarıdır. Ortalama sabit maliyet firmanın bir birimlik üretimi başına düşen … Okumaya devam et Marjinal Maliyet, Ortalama Toplam Maliyet, Ortalama Değişken Maliyet

Toplam Fiziksel Ürün ile Toplam Maliyet Arasındaki İlişki

İktisada Giriş: Toplam Fiziksel Ürün ile Toplam Maliyet Arasındaki İlişki Şimdi maliyet eğrileri ile toplam fiziksel ürün eğrileri arasındaki ilişkiyi açıklayacağız. Grafik 6.2 (a), (b), (c) ve (d) panellerinde yer alan dört grafik yardımıyla bu ilişki gösterilmektedir. Kısa dönemde bir firmanın üretimi arttırması ancak kısa dönemin tek değişken girdisi olan emeğin üretimde kullanılan miktarını arttırmak ile mümkündür. Bundan dolayı firmanın emek girdisi için yapacağı ödemeler toplamı firmanın kısa dönem değişken maliyetler toplamını verecektir. Diğer taraftan firmanın kısa dönemde üretim kapasitesini (sermaye girdisini) değiştirmesi mümkün olmadığından dolayı, sermaye girdisi firmanın kısa dönem toplam sabit maliyetlerini oluşturur. Varsayalım ki, günlük olarak firma … Okumaya devam et Toplam Fiziksel Ürün ile Toplam Maliyet Arasındaki İlişki

Ukrayna Başkanı Zelenskiy’nin Erdoğan’a Hamam Böceği Demesi

Ukrayna Başkanı  Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın lideri olmadan önce komedyenlik yapıyordu yani anlayacağınız üzere soytarıydı.  Bir şovunda ise Erdoğan’a hamam böceği diyen Vladimir Zelenskiy, aynı zamanda Türklerle de dalga geçtiği ortaya çıktı. Şimdi ise Ukrayna Başkanı olan Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile arasını iyi tutmak istiyor ve sık sık Türkleri övüyor ve Erdoğan’ın dostluğundan bahsediyor. Çünkü Ukrayna Rus tehditi altında ve bir kısımı toprağı Ruslar tarafından işgal edildi, Türkiye ise Ukrayna’ya bu konuda her zaman destek verdi ve Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Rusya’Ya katılma kararını onaylamadı. Peki, neden Hamam Böceği? Genellikle Türk düşmanı Avrupalı Neo Naziler Türkler hamam böceğine benzetirler. Norveç, … Okumaya devam et Ukrayna Başkanı Zelenskiy’nin Erdoğan’a Hamam Böceği Demesi

Gerçek Bir Osmanlı Nasıl Görünür?

Biz Osmanlıyız veya Osmanlı Torunuyuz diye ortalıkta dolaşan, eline tespih alıp kafasına sarık takan insanlar çok var. Şalvar giymeyi, Arapça konuşmayı Osmanlılık olarak gören bu zihniyet acaba gerçekten Osmanlıları temsil ediyor mu? Turkcemalumatlar olarak cevap verelim. Hayır, etmiyorlar. Bunlar Osmanlıyı temsil etmiyorlar. Bir kişi kafasına sarık takarak, altına şalvar giyerek ve Arapça konuşarak Osmanlıyı temsil edemez. Öncelikle şu yanlışı bir düzeltmek lazım, Türkiye’de çoğu insan Osmanlıları Arapça konuşuyor zannediyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Osmanlı’nın resmi dili Türkçedir. Evet yanlış okumadınız. Türkçedir. Osmanlı Anayasasında Aynen Şöyle Yazar; 23 Aralık 1876’da ilan edilen Osmanlı İmparatorluğu ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’nin 18. … Okumaya devam et Gerçek Bir Osmanlı Nasıl Görünür?

Değişken, Sabit ve Toplam Maliyet

İktisada Giriş: Değişken, Sabit ve Toplam Maliyet Üretim miktarına bağlı olan ve dolayısıyla üretim miktarıyla birlikte değişen maliyetlere değişken maliyetler denir. Kısa dönemde bir firma için değişken maliyet, genellikle ham madde ve emek girdisi için katlanılan maliyetlerden oluşur. Bir firmanın kısa dönemde daha fazla ürün üretebilmesi için daha çok değişken girdi kullanması gerekeceğinden dolayı, doğal olarak kullanılan girdi miktarı arttıkça firma tarafından katlanılan maliyet de artacaktır. Üretim miktarına bağlı olmayan ve dolayısıyla üretim miktarıyla birlikte değişmeyen maliyetlere sabit maliyetler denir. Örneğin, bir firma açısından üretim kapasitesi sermaye girdisidir ve kısa dönemde üretim kapasitesi değiştirilemediğinden dolayı bir sabit girdi niteliğindedir. Sabit … Okumaya devam et Değişken, Sabit ve Toplam Maliyet

İktisada Giriş: Ekonomik Kâr

İktisada Giriş: Ekonomik Kâr Nedir? Kârın hesaplanmasında iktisatçılar açık ve örtük maliyetlerin toplamından oluşan ekonomik maliyeti kullanırken, muhasebeciler kâr hesaplamasında sadece açık maliyetleri kullanır. İktisatçılar tarafından hesaplanan ekonomik kâr ile muhasebeciler tarafından hesaplanan muhasebe kârı aşağıdaki eşitlikler tarafından verilir. Muhasebe kârı = (toplam hasılat) – (toplam açık maliyetler) Veya; Ekonomik kâr = (muhasebe kârı) – (toplam örtük maliyetler) Yukarıdaki eşitliklerden anlaşılacağı gibi ekonomik kâr muhasebe karından daha azdır. Kısaca, ekonomik kâr toplam hasılatın toplam fırsat maliyetlerini aşan kısmı tarafından verilir. Bu arada bir X malına ilişkin elde edilen toplam hasılatın (TRx); X malının satılan miktarı (Qx) ile piyasa fiyatının (Px) … Okumaya devam et İktisada Giriş: Ekonomik Kâr

Açık ve Örtük Maliyetler

Firma üretim sürecinde kullandığı emek, sermaye ve doğal kaynak girdilerini belli bir bedel karşılığında dolayısıyla belli bir maliyete katlanarak elde eder. Kâr maksimizasyonu güdüsü ile hareket eden bir firma açısından son derce önem arz eden maliyet olgusunun muhasebeciler ve iktisatçılar tarafından algılanışı farklıdır. Algılamadaki bu farklılığın temel nedeni fırsat maliyetleridir. Herhangi bir faaliyete ilişkin fırsat maliyeti, söz konusu faaliyeti yapıyor olmadan dolayı vazgeçilmek zorunda kalınan en iyi (yakın) alternatif faaliyet tarafından verilir. Açık ve Örtük Maliyetler İktisatçıların ve muhasebecilerin maliyet kavramını tanımlaması farklıdır. Bu fark maliyetin açık ve örtük olmasından kaynaklanmaktadır. Muhasebeciler maliyeti hesap dökümlerine dayalı tanımlarken, iktisatçılar maliyet kavramını … Okumaya devam et Açık ve Örtük Maliyetler

Faktör Bileşiminin Seçimi

İktisada Giriş: Faktör Bileşiminin Seçimi Bir firma için üretimi gerçekleştirirken üretim faktörleri bileşenini yani hangi üretim faktöründen ne miktarlarda üretim sürecinde kullanılacağının belirlenmesi, üretime yönelik en önemli aşamalardan birini oluşturur. Firmalar bu konudaki kararlarını, şimdiye kadar çeşitli bölümlerde karşımıza çıkan marjinal kavramından yararlanarak verirler. Konunun daha rahat anlaşılabilmesi için bir firmanın üretim sürecinde sadece iki girdi kullandığını ve bunlarında sermaye ve emek girdileri olduğunu varsayalım. Bir firmanın üreteceği malı, nasıl üreteceği ve söz konusu maldan kaç birim üreteceği hususunda karar vermesi gerekir. Piyasada kâr güdüsüyle hareket eden bir firma bunu yaparken, teknolojinin veri olduğu bir durumda, belli bir üretim düzeyini … Okumaya devam et Faktör Bileşiminin Seçimi

İktisada Giriş: Uzun Dönemde Üretim

İktisada Giriş: Uzun Dönemde Üretim Uzun dönemi kısa dönemden ayırt eden en belirgin özellik, uzun dönemde artık sabit girdi yoktur ve dolayısıyla tüm girdiler değişken girdi durumundadır. Uzun dönemde üretimde kullanılan tüm girdiler değişken girdiler olduğundan dolayı, azalan verimler yasası bu dönemde geçerliliğini yitirir. Uzun dönemde tüm girdilerin miktarlarının değişebiliyor olması beraberinde ölçek ve ölçeğe göre getiri kavramlarını getirmektedir. Tüm girdilerin üretimde kullanılan miktarlarının aynı oranda değişmesi üretim ölçeğinin de değişmesine yol açacaktır. Üretim ölçeğindeki bu değişimin toplam üretim düzeyi üzerinde yaratmış olduğu etkiye bakmak suretiyle ölçeğe göre getiri konusunda yargıda bulunulabilir. Ölçeğe göre getiriye ilişkin üç ayrı olası durum … Okumaya devam et İktisada Giriş: Uzun Dönemde Üretim

TPPL, APPL ve MPPL Eğrilerinin Grafiksel Gösterimi

TPPL, APPL ve MPPL Eğrilerinin Grafiksel Gösterimi Grafik 6.1, X firmasına ait emeğin toplam fiziksel ürününe (TPPL), emeğin marjinal fiziksel ürününe (MPPL) ve emeğin ortalama fiziksel ürününe (APPL) ilişkin eğrileri ve bu eğrilerin artan, azalan ve negatif verim bölgelerini göstermektedir. TPPL, APPL ve MPPL’nin hesaplanmış hâlleri Tablo 6.1’de gösterilmektedir. Tablo 6.1 incelendiğinde, X firmasının ulaştığı en yüksek toplam fiziksel ürün düzeyi 168 birim olduğu görülmektedir. Bu 168 birimlik üretim düzeyini, firma 8 birimlik emek girdisi kullanarak elde etmektedir. 8 birimlik emek girdisi karşılığında elde edilen bu 168 birimlik üretim düzeyi Grafik 6.1’in üst panelinde TPPL eğrisi üzerinde gösterilmektedir ve bu … Okumaya devam et TPPL, APPL ve MPPL Eğrilerinin Grafiksel Gösterimi

Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziksel Ürün

Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziksel Ürün Üretim sürecinde kullanılan değişken girdinin farklı miktarları için elde edilen farklı çıktı düzeylerine toplam fiziksel ürün denir ve TPP kısaltması ile gösterilir. Emek girdisine ait toplam fiziksel ürün TPPL kısaltması ile gösterilmektedir ve bu kısaltma, emeğin toplam fiziksel ürünü şeklinde okunur. Emek girdisi ile emek girdisine ait toplam fiziksel ürün (TPPL) düzeyi arasındaki ilişki bir tablo, grafik veya fonksiyonla açıklanabilmektedir. Burada belli bir ürüne ilişkin gerçekleştirilen fiziksel üretimler miktar cinsinden ifade ediliyor iken söz konusu fiziksel üretimlerin parasal olarak ifade edilmesi (parasal değere dönüşmesi) ancak bu ürünün piyasada cari fiyatlardan satılmasıyla mümkündür. Kısa dönemde … Okumaya devam et Toplam, Ortalama ve Marjinal Fiziksel Ürün

Üretim ve Üretim Fonksiyonu

İktisada Giriş Üretim ve Üretim Fonksiyonu İnsan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı bir biçimde gidermeye yönelik mal ve hizmetleri sunma çabasına üretim denir. İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetlerin üretimini gerçekleştirip satışa sunan ekonomik birime de firma denir. Piyasada faaliyet gösteren firmalar farklı büyüklüklerde olabilirler. Firma en basiti ile bir büfe olabileceği gibi bünyesinde birçok firmayı barındıran dev bir holding de olabilir. Firmalar piyasayı sunduğu mal ve hizmetlerin üretimlerini birtakım maliyetlere katlanarak gerçekleştirmektedirler. Kâr maksimizasyonu güdüsü ile hareket eden firmalar bu amacını gerçekleştirebilmek için üretimini gerçekleştirdikleri mal ve hizmetleri en düşük maliyetle üretip sunma çabası içindedirler. Firmaların üretip piyasaya sunacağı … Okumaya devam et Üretim ve Üretim Fonksiyonu

İktisada Giriş 6. Ünite: Üretim ve Maliyetler

İktisada Giriş 6. Ünite: Üretim ve Maliyetler Günlük hayatta gerçekleşen ekonomik faaliyet ve olayların açıklanmasında arz ve talep modellerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. Talep modelleri bir mal veya hizmeti tüketim amaçlı satın almak isteyenlerin (tüketicilerin) davranışlarının açıklanmasında kullanılırken, arz modelleri bir mal veya hizmeti satmak amacıyla üretenlerin (üreticilerin veya firmaların) davranışlarının açıklanmasında kullanılmaktadır. Herhangi bir piyasa yapısı içinde faaliyet gösteren bir firmayı söz konusu piyasada faaliyette bulunmaya motive eden temel unsur, kârını en yüksek düzeye çıkarma (kâr maksimizasyonu) güdüsüdür. Bir firmanın elde edebileceği kâr düzeyini belirleyen iki ana bileşen vardır. Bunlar; firmanın hâsılat yapısı ile maliyet yapısıdır. Firma kârını en yüksek düzeye … Okumaya devam et İktisada Giriş 6. Ünite: Üretim ve Maliyetler

İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler

İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler Bağlayıcı bir tavan fiyat uygulamasıyla ortaya çıkan kıtlık nedeniyle tayınlama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durum uzun kuyrukların oluşmasına yol açarak zaman kaybına neden olacaktır. Satıcılar kendi müşterilerine, yakınlarına öncelik vererek karmaşaya yol açabilecektir. Yine bağlayıcı tavan fiyatı ile özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karaborsa fiyatının oluşmasına yol açabilecektir. Bir başka sorun, bu fiyat düzeyinde satılan ürünün kalitesini geliştirmeye yönelik çabalar düşük düzeyde olacaktır. Maliyeti düşürmek için firmalar düşük kaliteye yöneleceklerdir. Miktar kontrolleri kota uygulamaları sonucu gerçekleştirilir. Kotalar en sık uluslararası ticarette ve üretimde uygulanır. Üretim kotası devletin arz edilen mal ve hizmet … Okumaya devam et İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler

Taş Binalar

M.Ö. 3000 yıllarında Avrupa, Mısır, Güney Amerika, Ortadoğu ve Çin’de, insanlar inşaat için taş kullanmaya başladılar. Bu ilk binaların hepsi içinde insanların yaşaması için yapılmış değildi. Bazıları dini amaçlarla, bazıları da mezar olarak yapılıyordu. Bunların arasında Mısır ve Güney Amerika’nın tapınakları ve piramitleri, Ortadoğu’nun zigguratları ve İngiltere’deki Stonehenge gibi anıtlar vardır. Kahire yakınlarındaki büyük Kufu piramiti içlerinde en büyüğüdür. Bunu yaptıran Mısır firavunu Kufu (M.Ö. 26. yüzyıl) kendisine mezar olarak tasarlamıştı. Dünyanın Büyük harikalarından biri olan piramit 145 metre yüksekliğindedir ve yapımı 20 yıl sürmüştür. Okumaya devam et Taş Binalar

İlk Uygarlıkların Sanatı 🎨

M. Ö. 10.000 ila 5000 yılları arasında insanlar çiftçiliği öğrendiler, toplu olarak yaşamaya ve üzerlerini süsledikleri topraktan çanak çömlek yapmaya başladılar. Taş silah ve aletlerin yerini bakır ve bronz almaya başladıkça metal işleyenler önemli kişiler oldu ve bunların yaptıkları alet ve nesneler süslenmeye başladı. Kasaba ve kentler büyüyüp devletler zenginleşince gösterişli tapınaklar, saraylar ve diğer anıt yapılar zamanın yaşantısını gösteren sahnelerle süslenmeye başladı. Mikene fresklerinden Mısır mezar resimlerine ve Olmek yontularından Çinlilerin resimli çömleklerine kadar bu eski insanların sanatı bize onların yaşantıları hakkında fikir sahibi olma imkanı vermiştir. Okumaya devam et İlk Uygarlıkların Sanatı 🎨