Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programın Amacı: Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanlarını yetiştirmektir Çalışma Alanları: Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır. Bunun yanı sıra, temel laboratuvar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde tekniker veya mikrobiyoloji laboratuvarlarında laborant olarak çalışabileceği gibi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda da görev alabilir. Kontrol için … Okumaya devam et Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler Programın Amacı: Mahalli idareler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişileri eğitip yetiştirmektir. Çalışma Alanları: Yerel Yönetimler meslek elemanı genellikle belediyeler, valilikler ve buna bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Yerel Yönetimlerde halkla ilişkiler, kamu yönetimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç vardır. Ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir. Yerel yönetimlerin etkinliklerinin artırılması, halka daha iyi hizmet sunulması için yetişmiş, bilgili elemanlara ihtiyaç olacaktır. Okumaya devam et Yerel Yönetimler

Yat Kaptanlığı

Yat Kaptanlığı Programın Amacı: Türk ekonomisinin en önemli sektörü kabul edilen turizm alanında; mavi tur ve yat turizmi konularında nitelikli Ulusal ve Uluslararası yeterlikte her türlü ticari ve özel yatlarda çalışabilecek yat kaptanı yetiştirmektir. Çalışma Alanları: Yat Kaptanlığı Bölümü’nden mezun olan öğrencilere “Gemi Adamları Yönetmeliği” hükümlerine göre, TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “Yat Kaptanı” sınavlarına girmeye hak kazanmaktadırlar. Bu bölümden mezun olanlar, çeşitli kişi ve kuruluşların yatlarında yat kaptanı olarak görev alabileceklerdir. Okumaya devam et Yat Kaptanlığı

Yat İşletme Ve Yönetimi

Yat İşletme Ve Yönetimi Programın Amacı: Mezunlarını Yat Kaptanı yatlarda kaptanlık ve Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirtilen deniz hizmeti ve eğitimleri tamamladıktan sonra Groston GT’luk yatlarda vardiya zabiti ve müteakiben kaptanlık görevlerine hazırlamaktır. Çalışma Alanları: Mezunlar denizcilik alanında brokerlik, denizcilik sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki görevlerde de çalışabileceklerdir. Okumaya devam et Yat İşletme Ve Yönetimi

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı Programın Amacı: Ülkemizde de her geçen gün artış gösteren yaşlı nüfusa nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek meslek elemanlarını yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler yaşlılara bakmakla yükümlülerdir. Programda yaşlı bakımı alanında hizmet veren kurumların temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine vakıf, yaşlılarla etkin ve verimli iletişim kuran, yaşlıların hayat kalitesini yükseltebilen, yaşlıların bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri özümsemiş insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir. Çalışma Alanları: Hastanelerde; yoğun bakım servislerinde, geriatri ünitesinde, evde bakım ünitesinde çalışırlar. KPSS ile atanamayanlar için de iş alanları geniştir. Özel sektörde birçok iş olanakları bulunmaktadır. Özelde çalışmak isteyenler yine her türlü hastanede … Okumaya devam et Yaşlı Bakımı

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi Programın Amacı: Bilim ve teknolojiyi takip eden gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. İnsanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının izolasyonu üzerine ön eğitim-öğretim veren bir alandır. Yapı yalıtım teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı izolasyonu, yapı malzemeleri ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Çalışma Alanları: Yapı yalıtım Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; İnşaat sektöründe mal / hizmet üreten inşaat firmalarında, mimarlık ve mühendislik bürolarında, şantiyede uygulama yapan firmalarda, yalıtım firmalarında, ilgili kamu … Okumaya devam et Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yapı Ressamlığı

Yapı Ressamlığı Programın Amacı: Her türlü bina, köprü, harita yapımında mimarlarla birlikte çalışacak ara elemanı yetiştirmektir. Yapı ressamlığı programını bitirenlere “Yapı Ressamlığı Teknikeri” unvanı verilir. Yapı ressamlığı teknikerleri mimar ve mühendisler tarafından hazırlanmış projeyi istenilen ölçülere göre çizer, projelerin uygulanmasında metraj, keşif ve hak ediş hesap ve çizelgelerin hazırlanmasında mimar ve mühendislere yardımcı olur; statik proje ve hesaplarının kontrolünü yaparlar. Yapı ressamlığı teknikerleri iyi aydınlatılmış bir ortamda, ayakta veya oturarak mimarların denetimi altında çalışırlar. Çalışma Alanları: Yapı ressamlığı teknikerleri Bayındırlık, İmar ve İskan Bakanlığı, belediyeler gibi kamu kuruluşlarında, işletmelerin resim atölyelerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında inşaat şirketlerinde çalışabilirler. Bilgisayar, yapı … Okumaya devam et Yapı Ressamlığı

Yapı Denetim

Yapı Denetim Programın Amacı: Projesi hazırlanmış yapıların kanunlara uygun olup olmadığını belirleyecek, yapımı tamamlamış yapıların denetimini yapabilecek kalifiye teknikerler yetiştirmektir. Bölümden mezun olanların, çalıştıkları kurumlarda; Hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetlemek, varsa eksik ve hataların düzeltilmesini sağlamak, eksik ve hatası bulunmayan projeleri onaylamak, mühendis tarafından kendisine verilen ölçme, hesap, proje, vb. denetim işlerini yapı denetim mühendisinin sorumluluğu altında yapmak gibi görevleri vardır. Çalışma Alanları: Bu programdan mezun olacak öğrencilerin Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde hizmet veren özel kuruluşlarda (Yapı Denetim Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Proje Büroları) iş bulmaları veya çeşitli devlet … Okumaya devam et Yapı Denetim

Yağ Endüstrisi

Yağ Endüstrisi Programın Amacı: Bitkilerden yağ üreten işletmelerde gıda mühendisi ile teknisyen ve işçiler arasında görev yapan kişileri yetiştirmektir. Bölüm mezunları çalıştıkları kurumlarda gıda mühendisinin hazırladığı plana göre; Yağı çıkarılacak meyve veya tohumların (zeytin, pamuk, ayçiçeği vb.) niteliklerini analiz eder, yağın çıkarılması için planlanan işlemlerin yürütülmesini sağlar, çıkan yağı laboratuvarda inceler, yağın istenilen nitelikleri kazanması için uygulanması planlanan işlemleri yürütür. Çalışma Alanları: Yağ Endüstrisi teknikerleri genellikle özel sektöre ait, yağ üretimi yapan, fabrika ve imalathanelerde çalışırlar. Bir kısmı da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na ve belediyelere bağlı kuruluşlarda görev almaktadırlar. Yağ endüstrisi eğitimi yeni olduğu için yağ teknikeri yağ üretimi … Okumaya devam et Yağ Endüstrisi

Web Tasarımı Ve Kodlama

Web Tasarımı Ve Kodlama Programın Amacı: Web tasarımı ve kodlama alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir. Ayrıca, Web tasarımı ve kodlama alanlarında halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamak da amaçlanmaktadır. Çalışma Alanları: Web Tasarımı ve Kodlama Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar bilişim sektöründe Web Tasarım Uzmanı, Web Tasarımcısı, Kodlama Uzmanı, Görsel Web Tasarımcısı, Arayüz Geliştiricisi olarak çalışabileceklerdir. Bunun yanında mezunlar kendi web tasarım şirketlerini de kurabilirler. Okumaya devam et Web Tasarımı Ve Kodlama

Üretimde Kalite Kontrol

Üretimde Kalite Kontrol Programın Amacı: Belirlenen standartlara göre; işletmeye ait üretim girdilerinin en verimli şekilde kullanılması, kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün veya hizmet elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın kontrol edilmesi, sonuçların ölçülerek veri toplanması ile değerlendirilmesi için kalite güvence liderine bağlı olarak hazırlanan iş planı ve programına göre çalışan kişileri yetiştirmektir. Çalışma Alanları: İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol alır, İşletmelerin Ar-ge, tasarım, üretim, paketleme, ambalajlama, satış ve pazarlama, tedarikçi ilişkileri gibi tüm süreçleri bilir ve süreçlerde performans ölçümü gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar. Okumaya devam et Üretimde Kalite Kontrol

Uygulamalı Rusça Ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça Ve Çevirmenlik Programın Amacı: Rusça çeviri hizmeti yapabilecek, Rusçayı çok iyi seviyede konuşup yazabilecek çevirmenler yetiştirmektir. Hazırlık sınıfı okunduğu takdirde bölümün eğitim süresi 3 yıldır. Bölümün iş imkanları özel sektör ile sınırlıdır. Çalışma Alanları: Rusça-Türkçe Çeviri Büroları, Oteller, Tur şirketleri, Devlet ve Özel Televizyon Kanalları, Gazete Ve Dergiler, Yayınevleri vb. gibidir. Mezunlar çeşitli eserleri Rusçadan Türkçeye veya Türkçeden Rusçaya çevirmekte veya tercüman olarak çalışmaktadır. Kimi turistik işletmelerde turist rehberi olarak çalışmaları da mümkündür Okumaya devam et Uygulamalı Rusça Ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca Ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca Ve Çevirmenlik Programın Amacı: İspanyol dilini ve kültürünü tanıyan nitelikli çevirmenler yetiştirmektir. Bu program mezunları çeviri yapacağı dilde yazılı edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri çevirecek yeteneklere sahip olur. Bölüm mezunları çevirmen unvanı ile görev alır. Çalışma Alanları: Tercüme Büroları, Dışişleri Bakanlığı, Gazeteler, Konsolosluklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Magazin Dergileri, Simultane Ve Yazılı Çeviri Büroları gibi alanlarda çalışabilmektedirler. Okumaya devam et Uygulamalı İspanyolca Ve Çevirmenlik

Uygulamalı İngilizce Ve Çevirmenlik

Uygulamalı İngilizce Ve Çevirmenlik Programın Amacı: İngilizce çeviri alanında faaliyet gösterecek, sektör ile ilgili çeşitli işletmelerde görev alabilecek elemanlar yetiştirmektir. Eğitim süresi 2 yıldır; ancak İngilizce seviyeniz iyi değilse ve hazırlık sınıfı okumanız gerekiyorsa eğitim süresi 3 yıl olur. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik mezunları İngilizce çeviriciliği yaparlar. Çalışma Alanları: Çeviri Büroları, Dışişleri Bakanlığı, Gazete Büroları, Haber Ajansları, İthalat-İhracat Şirketleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmi Kurumlar, Oteller, Seyahat Acenteleri, Tur ve organizasyon firmaları, Turizm sektörüdür. Bölüm mezunları çalıştıkları kurum veya kuruluşlarda tercümanlık veya rehberlik yapmaktadır. Örneğin bir çeviri bürosunda çalışanlar çeşitli metinleri, kitapları veya makaleleri Türkçeye veya İngilizceye çevirirler. Ayrıca serbest … Okumaya devam et Uygulamalı İngilizce Ve Çevirmenlik

Un Ve Unlu Mamüller Teknolojisi

Un Ve Unlu Mamüller Teknolojisi Programın Amacı: Güvenli, kaliteli ve ekonomik un ve unlu mamuller üretimini yapabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış “Tekniker” yetiştirmek; çağdaş düzeyde bilimsel ve uygulamalı eğitim ve araştırmalar yapmak ve birikimini ilgili sanayi dalı ile toplum faydasına sunmaktır. Çalışma Alanları: Bu programdan mezun olanlar, un ve unlu mamuller teknikeri unvanını alır. Kamu ve özel sektöre ait Un ve  Unlu Mamuller Sanayi’nin bütün alanlarında un, ekmek, pasta vb. ürünlerin üretim teknikleri, kalite kontrolü,  depolanması, pazarlanması ve işletmelerin yönetimi ile ilgili işleri yönetir. Özel ve kamu sektörüne ait gıda analiz  laboratuvarlarının Un ve Unlu Mamuller kısımlarında analizler ve ürün geliştirme ile ilgili … Okumaya devam et Un Ve Unlu Mamüller Teknolojisi

Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri

Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri Programın Amacı: Kentler arası ve kent içi ulaşım yollarının projesinin hazırlanması yapımı bakımı ve onarımı ile taşımacılığın planlanıp yürütülmesi işlerinde mühendislerle teknisyen ve işçiler arasında görev yapan ara insan gücünü yetiştirmektir. Çalışma Alanları: Ulaştırma programını bitirenlere “Ulaştırma Teknikeri” unvanı verilir. Ulaştırma teknikerleri; inşaat mühendislerine yardımcı eleman olarak yol ve köprülerin demiryolu gibi ulaştırma yapılarının projelerinin hazırlanması, yapımı bakımı ve onarımı sırasında işlerin ve işçilerin denetimi, yük ve yolcu taşımacılığında büro işlerinin yürütülmesi gibi görevler yapar. Ulaştırma teknikerleri genellikle Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlık’larına bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Ayrıca belediyelerin fen işlerinde ve özel sektörün karayolu demiryolu havaalanı … Okumaya devam et Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri

Uçak Harekat Yönetmeciliği

Uçak Harekat Yönetmeciliği Programın Amacı: Uçuş harekatını planlayan, uygulayan, uçuşu takip ve kontrol eden, sorumlu pilotun talebi veya gerekli durumlarda uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş akışını izleyen, acil durum bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan, sivil havacılık tarafından onaylanmış geçerli lisansa sahip nitelikli personelleri yetiştirmektir. Çalışma Alanları: Uçuş Harekat Yöneticiliği mezunları havayolu şirketlerinin kargo ve yolcu indirip bindirme alanlarında çalışırlar. Kendi görev alanlarına giren her türlü işi yaparlar. Okumaya devam et Uçak Harekat Yönetmeciliği

Uçak Teknolojisi

Uçak Teknolojisi Programın Amacı: Havacılık şirketlerinde çalışabilecek eğitimli teknikerler yetiştirmektir.   Çalışma Alanları: Bölümün iş imkanları ve çalışma alanlarını şu şekilde listeleyebiliriz; Havacılık sektöründe imalat yapan işletmeler, bakım ve onarım yapan işletmeler, hava alanları, bölümün okutulduğu üniversiteler, uçak sanayisinde ve her türlü havacılık işletmeleri gibi. Okumaya devam et Uçak Teknolojisi

Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programın Amacı: Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanı yetiştirmektir. Mezun olunan Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında ön lisans diploması verilir. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir. Çalışma Alanları: Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezunları, turizm ve seyahat işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde acente yolcu satış işlemlerinde, konaklama işletmelerinde ayrıca reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi, … Okumaya devam et Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programın Amacı: Turizm ve otelcilik işletmelerinde turizm hizmetinin sunumu, pazarlanması ve işletmenin dış müşterilere tanıtımında görev alan kişileri yetiştirmek amacı ile açılmıştır. Müşterinin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için yöntemler geliştirerek uygulamaktır Çalışma Alanları: Sektördeki branşlara göre, ön büro hizmetleri kapsamında rezervasyon, otele giriş-çıkış işlemleri vb. Kat hizmetleri kapsamında odaların tertip, düzen ve temizliği ile müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi, servis hizmetleri kapsamında yiyecek, içecek vb. servis hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi görevleri yürütürler. Ayrıca çalışılan işyerlerine göre değişiklikler göstermekle beraber mutfak, bar, muhasebe, satın alma, pazarlama ve satış departmanlarında yöneticilik görevleri de vardır. Okumaya devam et Turizm ve Otel İşletmeciliği