İsrail Adına Çalışan Filistinli Araplar

Bazı arkadaşlar hayret ediyor. Türkiye’ye gelen Filistinliler içinden nasıl olur da İsrail adına çalışan ajanlar çıkabiliyor diye. Bu aslında çok normal bir durumdur. Çünkü İsrailli Yahudiler ile Filistinli Araplar aslında aynı ırktandır. Araplar ve Yahudiler aynı ırk ailesine mensup sami halkındandır. Semitikler yani Samiler, Sami halkları veya Sami ırkı, Nuh oğlu Sam’in soyundan geldiğine inanılan, etnik ve ırksal olarak birbirleri ile akraba olan Orta Doğu halklarıdır. Günümüze kadar yok olmadan veya asimile olmadan gelebilmiş Sami halkları Araplar, İbraniler (yani Yahudiler ve Leviyiler), ve Süryanilerdir. Maltalılar ve Aramiler ise günümüze kadar sayılarını koruyamamış ve yok olmuş veya diğer Sami halklarının içinde … Okumaya devam et İsrail Adına Çalışan Filistinli Araplar

Yunanistan’dan Mültecilere Kırbaçlı Dayak

Yunanistan’ın mültecilere ne yaptığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Dövüyorlar, öldürüyorlar, işkence ediyorlar, paralarını alıyorlar. Avrupa’dan da bu konu hakkında tek bir eleştiri gelmiyor. Eleştiri gelmediği gibi de Türkiye aleyhine konuşmaya devam ediyorlar. Türkiye insanlara kötü davranıyormuş, Türkiye insanlık onurunu çiğniyormuş falan filan… Bu iki yüzlü tavırlara ne zamana kadar devam edecek? Artık herkesin uyanıp gözlerini açması lazım. Avrupa mültecileri Türkiye’nin insanlık namına kabul etmesini istemiyor, Türkiye’nin parçalanması ve Türkiye’de Türk nüfusunun azalması için istiyor. Eğer Avrupa insanlığa dediği kadar değer verseydi kapısına gelen mültecileri hayvanları terbiye ediyormuş gibi kırbaçlamazdı. Araplar, Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar, Somalililer ve pek çok millet , … Okumaya devam et Yunanistan’dan Mültecilere Kırbaçlı Dayak

Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları

Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları Asya Hun Devleti’nin zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle Orta Asya’nın geniş bozkırlarında yaşayan bazı Türk boyları bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Zamanla nüfusu artan bu boylar, çeşitli sebeplerle I. yüzyıldan itibaren batıya doğru göç etmiştir. Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki düzlüklerde 200 yılı aşkın bir süre derlenme ve toparlanma dönemi geçiren Hunlar batıya doğru yeniden hareketlenerek İtil(Volga) Nehri çevresine gelmiştir. O dönemde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlükler Cermen kökenli Gotların egemenliğinde bulunmaktaydı. Balamir öncülüğünde hareket eden Hun ordusu, önlerine çıkan ve Romalılarca barbar olarak nitelendirilen kavimleri (Germenler, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) vurduğu iki ağır darbe ile batıya doğru … Okumaya devam et Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları

Ordu Millet: Türk Askerî Kültürü

Türkler, tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir millettir. Diğer kavimler tarafından verilen bu kimliğin oluşumunda Türklerin yaşadığı coğrafyadaki sert iklim koşulları, Orta Asya’daki diğer milletler ve Türk boyları arasındaki mücadeleler etkili olmuştur. Bozkırın zor hayat koşulları Türkleri disiplinli, teşkilatçı, dayanıklı ve mücadeleci bir millet hâline getirmiştir. Türk toplumunda eli silah tutan herkes asker sayıldığı için ilk Türk devletlerinde ordu ücretli değildi. Sürekli olan Türk ordusunda kadın-erkek, genç-yaşlı her an savaşabilecek durumdaydı. Ordunun temeli süvarilere dayanıyordu. Türklerin sporları, eğlenceleri ve avlanmaları bir çeşit savaş eğitimi gibiydi. İlk düzenli Türk ordusu Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete Han tarafından kurulmuştur. Bu … Okumaya devam et Ordu Millet: Türk Askerî Kültürü

Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Tarihte Türklerin dışında göç ve göçebeliğin örneği yok mu? Var: Avrupalıların Amerika’ya göçü. Ancak ciddi farkları da var: Avrupalılar Türkler gibi hayvanlarla ve yayan, bin bir badirenin arasından geçerek değil, bazı güçlüklerine rağmen gemilerle gittiler. Gittikleri yerde ve yol boyunca, Türklerde olduğu gibi savaşmak zorunda kalmadılar. Avrupalıların göç ettiği Amerika’da, Avrupalılara göre silahsız ve gelenlere karşı iyi niyetli insanlar, Kızılderililer ve boş topraklar vardı. Zaten bu misafirsever onurlu yerlileri de katlederek sorunlarını çözdüler. Türk göçünün sadece Anadolu’ya gelişini düşünelim: Oğuzlar önce Orta Asya’dan Horasan bölgesine göçtüler. Dandanakan(1040), Pasinler(1048), Malazgirt( 1071) savaşlarını kazandılar. Haçlı Seferleri’ne, iç ayaklanmalara ve benzeri bir yığın … Okumaya devam et Görkemli ve Gizemli Türk Göçü!

Avrupa Siyasetinde Türk Kökenli Politikacılar?

Avrupa’da siyaset içinde veya sivil toplum kuruluşları içinde olan pek çok Türk ve Türkiye düşmanı kişiler için haberlerde ve sosyal medyada “Türk Kökenli” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bu kişiler genellikle Kürt veya Çerkez kökenlidir. Mesela Almanya’da sürekli şu kadar Türk var denir ancak bunların en az 3 de 1’i Türk değil Kürt’tür ve PKK’ya büyük destek vermektedirler. Bu yüzden Almanya’da PKK elini kolunu sallayarak dolaşmakta ve ofis açmaktadır. Türkiye’de doğdu veya Türk pasaportu var diye kişileri Türk yapmak saçmadır. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan birini Türk pasaportu taşıyor diye Türk yapmak mantıksızdır. Maalesef Türkler bazı konularda çok … Okumaya devam et Avrupa Siyasetinde Türk Kökenli Politikacılar?

Türk Düşmanı Çerkez Kökenli Cem Özdemir Almanya’da Tarım Bakanı Oldu

Avrupa’da Türkiye kökenli kişilerin bir yer edinmesi için muhakkak Türkiye ve Türk karşıtlığı yapması lazımdır. Cem Özdemir’de yıllarca bu işi başarıyla yürüttü hatta Türkiye’nin Süryanilere soykırım yaptığını bile dile getirdi. Şimdi ise Türkiye düşmanlığının mükafatı olarak Almanya’da Tarım Bakanı oldu. Cem Özdemir için yanlış bir şekilde Almanya’da Türk kökenli siyasetçi deniyor. Cem Özdemir Türk değildir. Kendisinin de defalarca dile getirdiği gibi “Çerkez” kökenlidir. Zaten Türklük ve Türkiye aleyhine konuşan bir adamın Türk olmaması kadar normal bir şey de olamaz. Ancak ısrarla gazeteler ve medya bu adamı Türk diye tanıtmaktadır. Gerçekten komik bir durum. Ayrıca Çerkezler Ruslar tarafından soykırıma uğrarken Türkiye … Okumaya devam et Türk Düşmanı Çerkez Kökenli Cem Özdemir Almanya’da Tarım Bakanı Oldu

Greta Thunberg’in Grubundan Atatürk Düşmanlığı!

Bir iklim aktivisti olan Greta Thunberg, daha önce Türkiye’ye ve Türk milletine pek çok suçlamalar yöneltmişti. Bunların başında Türklerin Kürtlere soykırım yaptığı, Türkiye’nin dünyayı çevre bakımından en fazla kirleten ülkelerden biri olduğunu, Türkiye’nin çocuk askerler savaştırdığını söylemişti. Dünyayı kirleten ülkeler arasında sanayisi bolca gelişmiş ABD ve Avrupa ülkelerine es geçen Greta, nedense Türkiye’yi dünyayı kirleten ülkeler listesinin en başına yazmıştı. Greta’nın yaptıkları bununla da sınır değil elbet. YPG-PKK gibi terörist oluşumlara da açıktan destek veren verdi. Şimdiki haberimiz ise Greta Thunberg’in kendisini değil, desteklediği ve başını çektiği çevreci grupla ilgilidir. Bu grupta maalesef Türklerde vardır. Buradaki Türkler de 10 Kasım’da … Okumaya devam et Greta Thunberg’in Grubundan Atatürk Düşmanlığı!

Kristal Kafes Hataları Nelerdir? Yüzeysel Kafes Hatalarını Açıklayınız.

Gerçekte kristaller mükemmel değildirler. Daima kusurları vardır. Geometrik bakımdan: Noktasal, Çizgisel, Yüzeysel ve Hacimsel Kusurlar olarak 4’e ayrılırlar. Yüzeysel Kafes Hataları, belli bir yüzey boyunca gerçekleşen kusurlardır. Yüzeysel Kafes Hataları  da 3’e ayrılmaktadır. (Tane Sınırları, İstiflenme Kusurları ve İkiz Sınırları.) Tane Sınırları: Tane sınırları, taneleri birbirinden ayıran yüzeyler olup, atom dizilişleri düzgün olmayan dar bölgeciklerden oluşur. Atomlar kararlı bir düzene sahip değillerdir. İstiflenme Kusurları: Atom düzlemlerinin istiflenmesi sırasında bozulması neticesinde oluşan 2 boyutlu kusurlardır. İkiz Sınırları: Kristal kafes yapısındaki atom düzlemlerinin simetrik olarak farklı doğrultularda yönlenmeleri sonucunda birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde oluşan iki bölge arasındaki düzlemdir. Okumaya devam et Kristal Kafes Hataları Nelerdir? Yüzeysel Kafes Hatalarını Açıklayınız.

Atomlar Arası Bağlar Nelerdir?

Atomlar arası bağlar 2’ye ayrılır: Birincil Bağlar (İyonik Bağlar, Kovalent Bağlar ve Metalik Bağlar) İkincil Bağlar ( Van Der Walls Bağları ve Hidrojen Bağları)        1.1. İyonik Bağlar: Ayrı cinsten atomlar arasında elektron alış – verişidir.        1.2.Kovalent Bağlar: İki atom arasında elektronların paylaşılması ile oluşan bağın adıdır.        1.3.Metalik Bağlar: Kristal örgü içinde dağılan ve kristalin bütününe ait olan elektron bulutu ile pozitif iyonlar arasındaki elektriksel çekimin adıdır.         2.1.Van Der Walls Bağları: Van Der Walls bağları moleküler veya atom gruplarını zayıf elektrostatik çekimlerle birbirine bağlarlar ve oldukça zayıf bağlardır.         2.2. Hidrojen Bağları: Hidrojen atomunun F,O,N (elektronegatifler) ile … Okumaya devam et Atomlar Arası Bağlar Nelerdir?

Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Türklerin Ana Yurttan Göçleri Sosyal bir olay olan göç, bir topluluğun farklı nedenlerle kendi yurdunu terk ederek başka bir yere gitmesi veya yer değiştirmesidir. Topluluklar önemli bir neden olmadan topraklarını bırakıp sonunu bilmediği bir maceraya kalkışmaz çünkü yöneldikleri topraklar tamamen boş ve sahipsiz değildir. Bu yüzden göç eden topluluklar gittikleri yerlerdeki kavim veya topluluklara karşı hâkimiyet mücadelesi vermek zorundadır. Bunun sonucunda da göç eden topluluğun, göç ettiği coğrafyadaki halkı ya hâkimiyeti altına alması ya da onu başka bir yere sürmesi gerekir. Tarih boyunca Türkler de değişik sebeplerle farklı bölgelere göç etmiştir. Bu göçler içerisinde Orta Asya Türk Göçleri, gerek sonuçları … Okumaya devam et Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Orta Asya’nın Coğrafyası

Orta Asya’nın Coğrafyası Türklerin anayurdu olan Orta Asya çevresi sıradağlarla çevrilmiş olup çöl ve bozkırlarla kaplı 10.2 milyon kilometrekarelik bir bölgedir (Harita 1.6.). Gobi, Taklamakan, Karakum ve Kızılkum gibi çöller bu bölgede yer alır. Ayrıca büyük bir bölümü kapalı havza olan Orta Asya’da yer yer yüksekliği 7.000 m’yi aşan Altay ve Tanrı Dağları; (Görsel 1.4., 1.6.) Aral, Baykal ve Balkaş Gölleri; İrtiş, Amuderya, Sirderya, Orhun ve Selenga Irmakları bu coğrafyada bulunmaktadır. Bölgede oldukça sert bir karasal iklim hüküm sürmektedir. Yaşanılan coğrafi bölgenin fiziki yapısı, toplumların hayat tarzının oluşumunda temel etkendir. Türk toplumunun yaşam tarzına da yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri şekil … Okumaya devam et Orta Asya’nın Coğrafyası

Orta Asya Türk Devletleri: İlk Türk Devletlerinde Töre

Orta Asya Türk Devletleri: İlk Türk Devletlerinde Töre İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü hukuk kuralları denilen töre oluştururdu. Anlamı çok geniş olan töre devletin kuruluş ve işleyiş düzenini de ifade ederdi. Aileden başlayarak toplum ve devlet hayatının her aşamasında uyulması mecburi olan ama zamanla da değişebilen bir olgu olan töre; sosyal düzeni sağlayan örf, âdet, gelenek ve ahlaki değerlerden beslenerek ortaya çıkmıştır. Orta Asya’daki konargöçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre, sadece bu coğrafyayla sınırlı kalmamış, çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur. Hareketli göçebe Türk toplumunu yönetmek, her zaman disiplin altında tutmak, … Okumaya devam et Orta Asya Türk Devletleri: İlk Türk Devletlerinde Töre

Orta Asya Türk Devletleri: Güç Paylaşımı ve Yönetim

Orta Asya Türk Devletleri: Güç Paylaşımı ve Yönetim İlk Türk devletlerinde kağan, devlet yönetiminden birinci derecede sorumlu kişi olup siyasi, hukuki yetkilere sahip bulunmaktaydı. Devleti yönetmekle birlikte töreye yeni esas koyabilir ve gerektiğinde yargılama da yapabilirdi. Türk kağanları, ordular sevk ederek savaşmak, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak, birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundadır. Bu durum Orhun Kitabeleri’nde “Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizletmiş, kağanlıyı kağansızlatmış, düşmanı tâbi kılmış, dizliye diz çöktürmüş, başlıya baş eğdirmiş.” şeklinde ifade edilmiştir. Yine kitabelerde kağanların millete karşı sorumlu olduğunu ve millete hesap verdiğini gösteren örnekler de bulunmaktadır. “Türk Milleti … Okumaya devam et Orta Asya Türk Devletleri: Güç Paylaşımı ve Yönetim

Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları

Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı; oguş (aile), urug (aileler birliği), boy (ok), budun (millet) ve il (devlet) şeklinde birbirine çok bağlı olan unsurlardan oluşuyordu. Bu yapı içinde ön plana çıkan boylar, sosyal dayanışma ve canlılık taşıyordu. Bu durum, toplumdaki bireylere beraber hareket etme düşüncesi kazandırmış ve onların zorlu mücadelelerle uzun mesafeleri aşmalarını sağlamıştır. Türkler, köklü ve oturmuş bir toplum yapısına sahipti. Eski Türk toplumunda en küçük birimi olan aile, kan bağı esasına dayanıyordu. Türklerin dünyanın uzak coğrafyalarına dağılmasına rağmen mevcudiyetlerini korumaları, aile yapısına verdikleri önemden kaynaklanmıştır. Bu toplum yapısında, … Okumaya devam et Orta Asya Türk Devletleri: Gücün Maddi Kaynakları

Yves Rocher Yıpranmış Saçlar Için Onarıcı Uyku Bakım Kremi 150 ml Ürün İncelemesi

Ürünü 2020’de doğum günümde Yves Rocher’dan, doğum günü kampanyasıyla almıştım. 2 Tanesi 56 TL’ye denk gelmişti. Çok sevdiğim ve 4 – 5 yıl öncesinde de sık sık aldığım bir üründü. Bu sene bu hayvan deneyi yapan markalar çıkınca ve Yves Rocher da muallakta kalınca herhangi bir ürününü almamaya karar verdim. Bu ürünü de bitince almam sanırım ama çok kaliteli onu da belirteyim. Hele ki bukleli saçlar için. Gelelim ürünün bendeki etkilerine; Yatmadan önce biraz sıkıp saç uçlarıma ve boylarıma uyguluyorum. Saçlarım inanılmaz yumuşuyor. Saçlarım nemleniyor. Kalın kalın oldu buklelerim. Saç buklelerimi belirginleştirdi. Kıvırcık ve dalgalı saçlılar bayılacaktır buna. Saçlarım parladı. … Okumaya devam et Yves Rocher Yıpranmış Saçlar Için Onarıcı Uyku Bakım Kremi 150 ml Ürün İncelemesi

MT Makeuptime 4D Hot Lips 6 lı Ruj Seti A Ürün İncelemesi

Ürünü Sosyetikavm’de öğrenci seti olarak aldım. Bu ruj seti de öğrenci setinin içerisinde yer alıyordu. Öğrenci setinin fiyatı 99 TL idi bu arada. Tabi muhtemelen bu set tek satılıyorsa fiyatı 25 – 30 falandır. Ayrıca yine çok özensiz geldi bu set. Birbirlerinden ayrılmasınlar diye bantla yapıştırılmış, şaka gibi cidden. Sosyetikavm hep böyle yapar. Düzeltmesi lazım kendini acilen. Ayrıca ruj çok bulaşıyor uygularken falan kutusuna. Onu belirteyim. Ruj renklerini detaylı incelemek için aşağıdaki fotoğrafa bakabilirsiniz. Setin tüm renklerini kullandım. O nedenle inceleme yapabilirim artık. Gelelim ürünün bendeki etkilerine; Sürerken gerçekten yağlı bir kıvamı var. Ancak ben çok rahatsız olmadım. Sürümü kolay … Okumaya devam et MT Makeuptime 4D Hot Lips 6 lı Ruj Seti A Ürün İncelemesi

Mt Makeuptime Wow Soyulabilir Ruj Seti Ürün İncelemesi

Ürünü Sosyetikavm’den 28 TL’ye satın aldım. Açıkçası bu ürünü 2021 Ocak ayında almıştım ancak yeni inceleme fırsatı bulabildim.. Bu arada ürün, çok özensiz geldi. Kullanılmış gibiydi, özellikle vişne tonlarında sıkarken çok az geliyordu. Sosyetikavm’nin işi işte.. Tek rahatsız eden noktası bu oldu. Çok popüler bir ürün aslında. Ve genel olarak memnun kaldım ben. Kardeşimle uyguladığımızda dişlerine bulaştı hep o nedenle rahatsız oldu ancak sabrısızlık yaptı onu belirteyim. Sabredip beklerseniz, tabi çok sürmezseniz kolay kolay bulaşma olmayacaktır. Renk kalıcı zaten. Genelde erkek arkadaşımla buluşmadan önce bunu dudaklarıma sürüp 5 – 10 dakika kurumasını bekleyip çıkarıyorum elimle. Çok doğal renk bırakıyor böylece. … Okumaya devam et Mt Makeuptime Wow Soyulabilir Ruj Seti Ürün İncelemesi

Süksesyon Nedir? | Birincil Süksesyon Ve İkincil Süksesyon

Bir komünitedeki türlerin uzun bir zaman diliminde aşamalı olarak birbirinin yerinialması süksesyon (sıralı değişim) olarak adlandırılır.􀁸 Süksesyonlar birincil (primer) süksesyon ve ikincil (sekonder) süksesyon olmaküzere ikiye ayrılır. 1. Birincil Süksesyon: Üzerinde canlı bulunmayan bir ortama canlıların yerleşmeyebaşlamasıyla gerçekleşir. Birincil süksesyon süreci, özellikle buzul istilasına uğramış alanlarda ya da volkanik adalarda belirgin olarak görülür. Birincil süksesyonda; liken, yosun, ot, funda-çalı ve ağaç evreleri sıralı olarak bir değişim gösterir. Bu sürecin sonunda ortam şartları aşırı derecede değişmedikçe dengeli ve olgunluğa erişmiş bir komünite meydana gelir. Bu kararlı komüniteye klimaks adıverilir. Birincil süksesyonun başladığı alanlarda toprak bulunmaz. Kaya, kumve çakıl gibi ortamlarda likenler … Okumaya devam et Süksesyon Nedir? | Birincil Süksesyon Ve İkincil Süksesyon

Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi

Bir komüniteyi oluşturan farklı popülasyonlar arasında rekabet ve av-avcı ilişkisigörülebilir. 1.Rekabet: Aynı komüniteyi paylaşan canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma bakımındanbir mücadele ortaya çıkar. Bu duruma rekabet denir. Rekabet aynı türe aitbireyler arasında olabileceği gibi farklı türe ait bireyler arasında da olabilir. Aynı türe ait bireyler arasındaki rekabete tür içi rekabet denir. Serengeti bölgesindekiaslanlar arasındaki rekabet tür içi rekabete örnek olarak verilebilir. Farklı türlerin bireyleri arasındaki rekabete ise türler arası rekabet denir. Serengetibölgesindeki aslanlar ve sırtlanlar arasındaki rekabet türler arası rekabete örnek olarak verilebilir. Ekolojik niş bir bireyin bulunduğu ortamda sahip olduğu ve yapmak zorunda bulunduğu bütün işlevleri ifade eder.Bir canlının … Okumaya devam et Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi