Rıza Nur’un Türk Olmayanlara Bakış Açısı

Bir de baktık Şeref sokağında bir de Çerkes kulübü açıldı. Derhal bir de Başkım adında bir Arnavut Kulübü türedi.Bir müddet sonra ortaya bir de Arap (cemiyet-i hayireye)si çıktı. Çerkesler, ‘Türkiye çerkes istiklali” istiyorlardı. Bir kısım makul azası (mantıklı üyeleri) bunun aleyhindeydi. (karşısındaydı). Bu sebeple kulüp iyice nemalanıp (gelişip) davasını serbestçe ortaya atamadı. Arnavutlar cesur çıktılar. İstiklal istiyor, hem de çok çalışıyorlardı. Azası hep bizim mekteplerimizden yetişmiş Arnavutlardı ki sonunda istiklali yaptılar ve hala da Arnavut hükümetini idare edenler bizim mekteplerden yetişen bu insanlardır. Nitekim Bulgar istiklalini bizim Galatadaki lise ve sair (diğer) memleketimizden yetişen bulgarlar yapmışlardır. Sonra arap istiklalini de … Okumaya devam et Rıza Nur’un Türk Olmayanlara Bakış Açısı

Bozkır İmparatoru!

Diğer Osmanlı hükümdarlarından çok farklı bir anlayışa sahip olan, bir bozkır imparatoru gibi hareket eden Yavuz Sultan Selim Han, tıpkı Cengiz han ve Timur gibi kısa sürede (8 yıl) ülke topraklarını üç katına çıkarmıştır. Yavuz Sultan Selim, Cengiz soyundan gelen Hafsa Sultan ile evlenmiş, Doğu seferi sırasında ise Timur’un hükümsüz torununa tahtının yanında taht koydurarak ” O, bir Cihan padişahının torunudur.”demiştir. Nihal Atsız ise şöyle der; En büyük Türk hakanlarından olan Yavuz Sultan Selim, kısa saltanatında, üssülharekesinden çok uzaklarda Kölemen ve Safevî ordusu gibi iki müthiş orduyu tam bozguna uğratmak ve çölü 30.000 kişiyle geçerek Mısır’a dalmak gibi gözü karalık … Okumaya devam et Bozkır İmparatoru!

“Çikita muz” ve “Muz Cumhuriyeti” kavramının hikayesi…

“Muz Cumhuriyeti” kavramını literatüre kazandıran kişi 1800’lerin sonunda Amerikalı O. Henry’di ancak asıl hafızalara kazınan olay farklı. 1950’lerden sonra birçok Latin Amerika ülkelerine CIA yoluyla darbe gerçekleştiren ABD’nin bölgeye yönelik ilk müdahaleleri muz ticaretinin güvenliğiyle ilgiliydi.Amerikan United Fruit Company şirketi, bölgedeki muz ticaretinin tekelini ele geçirdikten sonra Honduras’taki tüm ulaşım altyapısını muz ticareti aksamasın diye düzenledi ve kontrol etti. Öyle bir güce erişmişti ki halk ona “Ahtapot” diyordu. Şirket sahibi Samuel Zemurray ise totaliter rejimleri destekliyor, demokrasinin bu ülkelerde yayılmasına karşı çıkıyordu. Çünkü devlet başkanlarına rüşvet vererek muz ticaretindeki vergilerin azalmasını sağlıyordu. Daha nice illegal iş.Bu ülkeler için muz ticareti … Okumaya devam et “Çikita muz” ve “Muz Cumhuriyeti” kavramının hikayesi…

Saç Uzatmak Günah mı? İbnelik mi?

Saç uzatan insanlar günümüz toplumunda ibne, eşcinsel, yumuşka yakıştırması yapılmaktadır. Uzun saç kadınlara göredir, erkeğin saçı kısa olur anlayışı hakimdir. Hatta saçı uzun olanın aklı kısa olur diye bir söz de vardır. Peki gerçekten de öyle mi? Tabii ki hayır. Gerçek çok farklı. Saç uzatmak bir Türk geleneğidir. Gök Tengri’ye (Gök Tanrı) bağlılığı simgeler ve yiğitlik göstergesidir. Eski Türkler bu yüzden saç uzatır ve saçlarını örerdi. Eski Türk büyüklerinin saçları uzundur. Saç uzatmak Roma İmparatorluğu tarafından askerlerine yasaklatıldı çünkü onlara göre Barbar Türkler (Hunlar) saç uzatırdı hatta Romalılara göre uzun saç savaş sırasında uygun değildi, çünkü Romalılar uzun saçı fazlalık … Okumaya devam et Saç Uzatmak Günah mı? İbnelik mi?

Rekabetin Önemi

Rekabet esasına dayalı bir toplumda fakir, zenginden çok daha az imkana sahiptir. Bu kesindir. Fakat şu da kesindir ki, böyle bir toplumda yaşayan fakir bir insan, başka bir toplumda daha büyük bir maddi refaha sahip olan bir kişiden daha özgürdür. Hürriyet yokluğunun ne demek olduğunu unuttuğumuz için, şu açık gerçeği ihmal ediyoruz; Düşük ücretli bir İngiliz işçisi, Almanya’daki bir küçük patrondan ya da Rusya’daki yüksek ücretli mühendisten daha fazla imkana sahiptir. İşini ve ikamet yerini değiştirmek, boş vakitlerini dilediği gibi geçirmek, fikirlerini açıklamak konularında İngiliz işçisi mutlak engellerle karşılaşmaz, kişisel güvenliği ve özgürlüğü açısından tehlike ve baskıya maruz kalmaz. Friedrich … Okumaya devam et Rekabetin Önemi

Türk Ordusu Ne zaman Kuruldu?

“O halde Türk ordusu ne zaman kuruldu? Bugünkü tarih bilgimize göre ilk teşkilâtlı Türk ordusu Milâttan Önce 209’da Tanrıkut Mete (Motun) tarafından kurulmuş, verilen buyruğa kayıtsız‐şartsız itaat şartı kabul ettirilmiştir, ordu 10, 100, 1000 kişilik birliklere ayrılmıştır. Fatih, İstanbul kuşatması sırasında nasıl yeni bir top icat etmişse, Mete de uzak menzilli bir yay icat etmiş, bu müthiş ordu sayesinde Kore’den Hazar’a kadar olan bölgeyi tek devlet halinde birleştirerek Türk milletinin yaratıcısı olmuştur. Bundan sonraki bütün ordularımız Tanrıkut ordusunun devamıdır. Zaman zaman değişiklikler ve düzeltmeler yapılmış, fakat ruh ve temel aynı kalmıştır.Bu sebeple 1363 yılı Türk Kara Kuvvetlerinin yani Türk Ordusunun … Okumaya devam et Türk Ordusu Ne zaman Kuruldu?

Otranto’yu Verin

İtalyan savaşları (1494-1559) sırasında yenilgiye uğrayan her devlet son çare olarak düşmanına karşı Osmanlı yardımı almak tehdidini kullanmıştır. Başlangıçta Osmanlılar, Fransa-Venedik ittifakına karşı Milano ile Napoli tarafını tutuyordu. Bayezid, Napoli kralına yardıma yirmi bin kişilik bir ordu gönderme sözü vermiş, ancak karşılığında Otranto’yu istemiştir. Kaynak: Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, s.36 Okumaya devam et Otranto’yu Verin