Site icon Türkçe Malumatlar

Atom Modellerinin Tarihçesi: 3. Rutherford Atom Modeli | TYT AYT Kimya

Rutherford Atom Modeli

1911 yılında Rutherford, arkasına film yerleştirilmiş bir altın tabakaya “2+” yüklü alfa (α) taneciklerini (He2+) göndererek ışınların levhaya çarptıktan sonra izledikleri yolları çizmiştir. Bu ışınların çok büyük bir kısmının sapmadan geçtiğini, çok az bölümünün saptığını ya da tam geri döndüğünü gözlemlemiştir.Rutherford’a göre;

Rutherford modeli atomdaki elektronların hareketlerini açıklayamadığı gibi elektronların neden çekirdek üzerine düşmediklerini, çekirdek çevresinde ne şekilde yer aldığını ve atomların yaydığı spektrumları açıklayamamıştır. Rutherford geliştirdiği atom modeliyle Thomson’ın proton ve elektronunun homojen dağılma ilkesini çürütmüştür

Exit mobile version