Site icon Türkçe Malumatlar

Hijyen ve Sanitasyon Sınavda Çıkan Sorular Ünite 7

Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Hijyen ve Sanitasyon Ünite 7

Soruları cevapları kalın punto ve altı çizili olarak belirtilmiştir.

1- Aşağıdakilerden hangisi iş yeri ortamındaki kimyasal etkenlerden biri değildir?

a. Metaller
b. Solventler
c. Gazlar
d. Radyasyon
e. Pestisitler

2- İş hijyeni yukarıdaki etkenlerden hangilerini kontrol altına almayı amaçlar?

I. Fiziksel etkenler
II. Kimyasal etkenler
III. Biyolojik etkenler
IV. Ergonomik koşullar
V. Psikososyal etkenler

a. Yalnız I
b. I ve II
c. II ve III
d. II, III ve IV
e. I, II, III ve IV

3- İş yeri ortamındaki havanın nem düzeyi aşağıdaki cihazlardan hangisi ölçülür?

a. Termometre
b. Anemometre
c. Higrometre
d. Rüzgar gülü
e. Basıç ölçer

4- İş ortamlarındaki sıcak veya soğuk yüzeylerden çalışanlara veya çalışanlardan bu yüzeylere ısı yayılımı aşağıdakilerden hangisi ifade edilir?

a. Termal sıcaklık
b. Radyant ısı
c. Radyasyon
d. Elektromanyetik alan
e. Hava akımı

5- Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre kaç farklı grupta sınıflandırılır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

6- İnsanda hastalığa neden olmayan biyolojik etkenler hangi risk grubunda sınıflandırılır?

a. Grup 1
b. Grup 2
c. Grup 3
d. Grup 4
e. Grup 5

7- Aşağıdakilerden hangisi ses (gürültü) düzeyi birimidir?

a. Desibel
b. Santigrad derece
c. ppm
d. bar
e. % (yüzde)

8- Aşağıdakilerden hangisi stresin psikososyal belirtilerinden biri değildir?

a. Sigara-alkol kullanımın artması
b. Duygusal ve fevri davranışlar
c. Çalışanın iş kazasına uğraması
d. Diğer insanlarla kurulan ilişkilerin azalması
e. İş doyumunun artması

9- Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk etkenlerine karşı alınması gereken hijyen önlemlerinden biri değildir?

a. Biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan alanlarda sıvı vb. içilmemesi
b. Maske gibi kişisel koruyucu donanım kullanılması
c. Kulak tıkacı kullanılması
d. Uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma olanaklarının sağlanması
e. Uygun aşıların yapılması

Exit mobile version