Site icon Türkçe Malumatlar

Türkler Dünyada Bir İlki Başardı!

Türkler bin yıldır bu toprakları yönetiyor. Türkler anlayacağız üzere yönetici sınıf. Dünyanın her bölgesinde yöneten taraf yönetilen tarafa kendi kültürünü empoze eder, kendi değerlerini benimsetir. Ancak Türkler ise dünyada bir ilki başardı. Yöneten taraf Türkler, yönetilenlerin kültürünü benimsedi. Gerçekten hayret edilecek bir durum. Hatta öyle ki Türkler kendi ırkından bile nefret etmeye başladı. İslam’a yakın olanlar Araplaştı, batıya yakın olanlar ve laiklik, çağdaşlık laflarını ağızlarından düşürmeyenler de Yunanlılaştı. Bir Yunan hayranlığı, bir Arap hayranlığı aldı başını gidiyor. Türklerin ne zaman kendine has bir duruşu olacak. Türkler kendisini sevmeyen her millete özeniyor, onlar gibi olmaya gayret ediyor. Dürüst olmak lazım arkadaşlar, bu gidişle yakın bir gelecekte Türk diye bir şey kalmayabilir. Türkler tarihten ders çıkarmıyor. Kendisini sevmeyen, kendisine açıkça düşmanlık besleyen her millete karşı hayranlık besliyor. Onlara laf kondurmuyor.

Kaçaklar ülkeye giriyor, Türklerin karısını kızının resmini porno sitelerine, tiktoka yüklüyor ancak buna rağmen bu kaçakları onlar din kardeşimiz diyerek savunanlar var. Bir tarafta ise batı ne derse kayıtsız şartsız kabul edenler ve hayatı sadece içki içmekten ibaret sananlar var. Bir taraf Arap olmaya çalışıyor diğer taraf ise Yunanlı. Bir taraf Araplaşmayı büyük bir meziyet sayıyor diğer taraf ise bilimi, teknoloji, uygarlığı etek boyu ve içki ile ölçüyor.

Türkler gerçekten garip bir millet oldu. Kendisine fayda sağlamayacak olan her şeye ölümüne sarılıyor.

Exit mobile version