Site icon Türkçe Malumatlar

Açık Oturum Nedir?

Önceden belirlenen bir konunun, o konuda uzman bir grup kişi tarafından tartışılarak ele alındığı konuşmalardır. Davet edilen 3 ile 5 konuşmacı, konunun genel olarak veya sadece belirli bir yönüyle uzmanı olabilir ve uzmanı olduğu konuda görüş bildirmek üzere söz alabilir. Açık oturumda ele alınan konular, toplumun gündemini oluşturan güncel meseleler olarak geniş bir yelpazeyle dinleyici karşısına çıkabilir. Açık oturumun konuşmacıları, ele alınan konunun uzmanlarından oluşurken; dinleyici kitlesi için böyle durum söz konusu değildir. Çünkü amaç, popüler veya evrensel herhangi bir meselenin; eğitim durumları, yaş grupları ve konuyla ilgileri bakımından geniş bir dinleyici kitlesi karşısında tartışılmasıdır. Açık oturumlar, belirli bir salonda ve hazır bulunan dinleyici kitle karşısında olabildiği gibi, televizyon veya radyoda hatta bilgisayar aracılığıyla internet kullanıcısı karşısında da gerçekleştirilebilir. Birden fazla konuşmacı yer aldığından açık oturumun bir yöneticisi (başkanı/moderatörü) olur. Konuşmacıların, açık oturum süresince, hem diğer konuşmacılara hem de izleme veya dinleme sırasında programı takip edenlere karşı saygılı olması çok önemlidir. Bu süreçte açık oturumun yöneticisinin de konuşmacılara her konuda eşit yaklaşması; izleyici/dinleyici kitlenin, ortaya çıkan görüşleri ve sonuçları takip etmesini kolaylaştırmak üzere de program içinde ve sonunda konuyu değerlendirmesi önemli ve gereklidir.

Exit mobile version