Site icon Türkçe Malumatlar

Kirpileri Çöpe Atmayın! Onlar Aslında Ölmedi, Kış Uykusuna Yattı!

Kirpiler yaklaşık 30 cm boyundadır. Ağırlığı cinsiyete, yaşa ve yaşadığı koşullara bağlı olarak 500-1200 gr. arasında değişiklik göstermektedir. Bu sevimli canlıların gövdesinin üzeri 2-2,5 cm uzunluğundaki kırçıl dikenlerle örtülüdür. Kızdırıldığı zaman vücudu yuvarlak hale gelir ve böylece bir diken topuna dönüşür. Düşmanlarını bu şekilde korkutur ve kendini savunur. Kirpiler kış uykusuna yatan hayvanlardır. Kirpinin kış uykusu sırasında kalp atışı 190’dan 20’ye, vücut sıcaklığı normal değeri olan -35 dereceden 10 dereceye ve solunumu dakikada bire kadar düşer, vücut sıcaklığını dış ortamla uyumlu olarak düşürmesi ve metabolizmasını yavaşlaması, kirpiye enerji tasarrufu sağlar.  Eğer “ölü” sanıp böyle bir kirpi bulursanız sakın toprağa gömmeyin, çöpe atmayın, kış uykusunda olabilir. Bir ağaç kavuğunun içine koyun ya da güvende olabileceği ve hava alan bir yere. Kirpiler Kasım’dan Nisan ayına kadar uyurlar. Kış uykusu için güvenli yer ararken yorulup olduğu uyur. Tehlikeli bir yerdeyse bir karton kutuya alıp korunaklı bir yere bırakın. Kirpiler nesli tükenmekte olan canlılardır ve 1981 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koruma altındadırlar. Eko sistemimiz için önemli ve zararsızdır. Kirpiler Avrupa ve Asya’da görülür. Türkiye’nin hemen her yerinde rastlanır. Yalnız geceleri etkindir. Çevre sıcaklığının 4 °C’nin altına düştüğü zaman kış uykusuna yatar. Hamilelikleri 5-6 hafta sürer. Her doğumda 3-8 yavru doğurur. Ortalama ömrü 18 yıldır.

Exit mobile version