Site icon Türkçe Malumatlar

Tarkan (çizgi roman)

Tarkan, Sezgin Burak tarafından yaratılan kurgusal Hun savaşçısı ve aynı isimli çizgi roman serisi. Daha önceki çizgi romanlardan gerek anlatım gerekse çizgi açısından çok farklı olarak tasarlanmış, 14 Nisan 1967’de Hürriyet’te günlük bantlar halinde yayımlanmaya başlamıştır. Tarkan karakteri “atıl kurt!” sözüyle bilinir.

Tarkan, diğer çizgi romanlar gibi seri üretilmemiş, geniş aralıklarla çizilmiştir. Bu yüzden üstünde uğraşılarak, titiz bir şekilde hazırlanma şansı bulunmuştur. Avrupa tarzı çizgi romanlar gibi, neredeyse yılda bir öykü çıkıyordu. En beğenilen serüvenleri, ailesini katleden Alan Kralı Kostok’tan intikam mücadelesinin anlatıldığı Gümüş Eyer ve Altın Madalyon’dur. Tarkan’ın asıl karakterini bu serüvenler anlatır. Gülmez yüzü, hedefinden şaşmayan ve vazgeçmeyen kişiliği bu öykülerde öne çıkar.

Tarkan, 1970’ten başlayarak dergi olarak yayınlanmaya başlanmıştır. İlk sayısı Günaydın gazetesi ile birlikte bedava verilmiştir.

1969 yılında ilk Tarkan filmi Mars’ın Kılıcı macerasının senaryosu ile izleyicilerin karşısına çıkmıştır. Daha sonra Gümüş Eyer, Viking Kanı, Altın Madalyon ve Güçlü Kahraman maceraları sinemaya aktarılmıştır.

21 Temmuz 1967’de Mars’ın Kılıcı ile başlayan Tarkan’ın, 1978’de Sezgin Burak’ın ani vefatı nedeniyle yarım kalan Milano’ya Giden Yol adlı serüveni de dahil olmak üzere yirmi bir bölümden oluşan on dört serüveni vardır.

Tarkan’ın yaratıcısı Sezgin Burak’ın ailesi tarafından bu kahraman ve sanatçının diğer eserlerini yaşatmak üzere bir dernek kurulmuştur. TASEYAD isimli derneğin merkezi sanatçının bu eserlerini yazıp çizdiği evidir. Ayrıca bu dernekçe Tarkan serüvenleri 2011 yılında yeniden yayımlanmaya başlamıştır

Tarkan sözcüğü Türklerde ve Moğollarda demirci, demir ustası, devlet görevlisi ve savaşçı/asker anlamlarına gelir. Tarhan, Targan, Dargan, Darkan olarak da söylenir. Tarkanların, toplumda saygın bir konumu vardır.

Serüvenler:

Mars’ın Kılıcı
Margus Kalesi
Bayraktaki Canavar
Dehşet Kulesi
Maryo’nun Kuşları
Kuzey Canavarları
Honoriya’nın Yüzüğü
Korkunç Takip
Gümüş Eyer – 1
Gümüş Eyer – 2
Gümüş Eyer – 3
Viking Kanı
Altın Madalyon – 1
Altın Madalyon – 2
Altın Madalyon – 3
Kuzeyde Dehşet Var
Güçlü Kahraman
Kurt Kanı
Milano’ya Giden Yol – 1
Milano’ya Giden Yol – 2
Milano’ya Giden Yol – 3


Exit mobile version