Site icon Türkçe Malumatlar

Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi

Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi

Gelişmiş ülkeler 21. yüzyılda sanayi ötesi, bilgi toplumu haline gelirlerken bir yandan da tarımsal ve hayvansal üretimi akılcı ekonomik politikalarla destekleyip, ulusal üretimde istikrarı sağlamakta, aynı zamanda önemli bir dış satımcı ülke konumuna ulaşmış bulunmaktadır. Türkiye, dünyada bu değişme ve gelişmelerin ışığı altında hem ulusal beslenmesini ve ulusal kalkınmasını istikrar içinde güvence altına alabilmek, hem de ekonomik kaynaklarını rasyonel bir biçimde değerlendirmek için çağın gereği ekonomik politika tedbirlerini de süratle almak zorundadır. Kırsal ekonomik kalkınmayı başarmak, alınacak ekonomik politika tedbirleri ile hayvancılık sektöründe mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi sayesinde olacaktır. Zira tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kırsal ekonomik kalkınmanın lokomotifi hayvancılık sektörü olacaktır. Dünyanın hiç bir gelişmiş ekonomisinde; hayvancılığını geliştirmeden kırsal ekonomik kalkınmasını başarmış ülke göstermek mümkün değildir

Hayvancılık sektörü; Türkiye’de ulusal beslenmenin yanında, dışsatımın artırılması, sanayie hammadde sağlanması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınma ile kalkınmanın istikrar içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin önlenmesi, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve kalkınma finansmanının öz kaynaklara dayandırılması gibi önemli iktisadi fonksiyonlar üstlenmiştir. Çağdaş uluslar düzeyine ulaşma ve Avrupa Birliği’ne tam üye olarak girme uğraşısı veren Türkiye, kırsal ve ulusal kalkınmasını sağlayabilmek için planlı kalkınma stratejileri belirlemekte ancak belirlenen hedeflere ulaşmada gereken başarıyı sağlayamamaktadır. 1960 yılından bu yana her beş yılda bir hazırlanan planlı kalkınma dönemlerinde özellikle hayvancılık sektöründe belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle hayvancılığın tarımın bir parçası değil, ülke ekonomisine her bakımdan büyük katkılar sağlayan ayrı bir sektör olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin de değişik açılardan ele alınarak bazı kriterlerin kendi içerisinde açıklanması gereği vardır.

Exit mobile version