Site icon Türkçe Malumatlar

Duygusal Körlük Nedir?

Duygusal Körlük

Beynin orta bölgesine “limbik sistem” denir, insanın öğrenmeve hatırlama süreçlerinin önemli bir kısmı bu bölgenin ürünüdür. Badem büyüklüğünde olan amigdal ise, duygusal durumların uzmanıdır. Amigdal’i alınmış hayvanlarda; korku, öfke, yarışma ve işbirliği güdüleri kaybolur. Amigdal bölgesi epilepsi hastalığı nedeniyle çıkarılmış bireylerde, duygusalkörlük oluşur. Bu kişiler; neşe, sevinç ve üzüntülü olaylar karşısında kaygısız kalırlar. Çok iyi konuştukları halde sevgi, şefkat hissetmezler. Karşı tarafın çektiği acıya karşı duyarsızkalırlar. Acıma duygulan körelmiş gibidirler. New York Sinir Bilimleri Merkezi’nde çalışan Dr. Joseph LeDoux, duygusal .beyinde amigdalin rolünü ilk keşfeden sinirbilimcidir. Beyin haritalaması yöntemi ile çalışarak, duygusal beyin devrelerini çözüp eski bilgileri değiştirdi. Beyin kabuğu daha karar aşamasındayken amigdal bölümünün, denetimin asıl elinde tuttuğunu açıkladı. Ön beyin (prefrontal loblar) ile amigdal ilginç bir birliktelik gösterir. Anlama, kavrama, dikkat, karar verme, plan yapma, strateji üretme gibi özellikler, beyin ön bölgesinin işlevidir. Amigdal duygusal öneri gönderdiğinde, ön beyin bunusüz geçten geçirir, ikisi de bilinçli çalışma disiplinine sahipseeğer, akıl ve mantık birlikteliği ortaya çıkar.

Sağ ön beyin, korku ve öfke gibi olumsuz duyguların yeridir. Sol ön beyin onu denetler. Sol prefrontal korteksi hasarlı veya inmeli hastaların, ileri derecede kaygı-korku içindeoldukları, hasarı sağ tarafta olanların ise, beklenmedik ölçüde mutlu oldukları çok bilinen gözlemlerdir. Sağ ön beyni ameliyatla alınmış bir erkeğin, ameliyattan sonra kişiliğinin değiştiğini ve şefkatli bir insan haline geldiğini eşi söyler.(Mutlu koca vakası) Aynı şekilde psikiyatri pratiğinde öfkeli, kıskanç ve kuşkucu olan kişilerin beyinlerinin bu bölgesine kimyasal iletiyi değiştirici ilaçlar verildiğinde, sakin ve kontrollü hale geldikleri bilinmektedir. İnsan beyninde düşünce ve duygunun, buluştuğu çizgi prefrontal-amigdal devresidir .Amigdal’e depolanmış ve kayıtlı duygularla, akıl süzgecimiz olan ön beyin bölgeleri, çocukluk çağından itibaren iyi kimyasal hallerle ve doğru sinirsel net-work ile şekillendirilirse, akıl ve sevgiyi beraber kullanabilen insanlar ortaya çıkacaktır.

Kaynak: Nevzat Tarhan

Exit mobile version