Site icon Türkçe Malumatlar

Hazırlık ve Toplu Konuşmalar: Kurultay

Kurum ve kuruluşların amaçları ve beklentileri çerçevesinde belirledikleri temel konuları ele almak üzere seçilen uzman kişilerin ve katılımcıların, görüşlerini bu toplantılarda paylaştıkları konuşma türlerindendir. Kurultay da sempozyum gibi, konuşmacı sayısına göre birden fazla oturumda gerçekleştirilebilir ve konuşmacıların katıldıkları ülkeye göre ulusal veya uluslararası nitelikte olabilir. Kurultayın katılımcılarının, bu organizasyonu gerçekleştiren kurum veya kuruluş ile bağlarının önemli olması, kurultayın sonunda ortak kararların alınması ve bu kararların gerçekleşip gerçekleşmediğinin bir sonraki kurultayda değerlendirilmesi, söz konusu konuşma türünü sempozyumdan ayırır.

Exit mobile version