Site icon Türkçe Malumatlar

Cengiz Han mı Daha Zalim Yoksa Celaleddin Harzemşah mı?

Celaleddin Harzemşah sırf Müslüman olduğu için bazı çevrelerce şişirilmektedir. Neden? Çünkü Türk Dinine inanan Gök Tanrı’nın Savaşçısı Cengiz Han’a karşı savaşmıştır. Cengiz Han’ın acımasızlığını dillerden düşürmeyen nedense Cengiz Han’a düşman olanların acımasızlığından hiç bahsetmez. Cengiz Han Harzemşahları yaktı, yıktı, katliamlar yaptı derler ama kimse nedeni sorma.

Cengiz Han Harzemşahlarla savaşmak değil ticaret yapmak istiyordu ve Harzemşahlara iyi niyetini göstermek maksadı ile büyük bir ticaret kervanı gönderdi. Harezm valisi İnalcık ise ticaret ve barış için gelen kervanı yağmaladı ve tacirleri katletti. Bu katliam haberine duyan Cengiz Han ise hemen Harezm hükümdarı Muhammed’e elçi gönderdi ve suçluların teslim edilmesini istedi. Ancak bırakın suçluların teslim edilmesini, gelen elçiler de öldürüldü. Gelen elçilerin içinde Müslüman Uygur Türkleri de vardı. Bunun üzerine ise Cengiz Han Harezm’e girdi ve taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadı.

Muhammed bir süre sonra öldü, Muhammed’in oğlu Celaleddin ise Cengiz Han ile savaşmaya devam etti. Celaleddin Harezmşah’ın dostu ve silah arkadaşı Neseví ise “Pervâne” savaşını anlatırken diyor ki:

“İranlı at uşakları, Moğol esirlerinin izdırâplarını arttırmak için kulaklarına kazık sokuyorlardı ve Celaleddin da bu manzarayı mutlu bir şekilde seyrediyordu…”

Zeki Velid Togan – Cengiz Han

Şimdi kim zalim? Harezmşahlar mı yoksa Cengiz Han mı?

Exit mobile version