Site icon Türkçe Malumatlar

Osmanlı-İspanya İlişkileri

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin deniz aşırı ülkelerini birleştirmek amacıyla Akdeniz hâkimiyetini ele geçirmek istemiştir. Yavuz Sultan Selim Safeviler ve Memlûklerin tehlikelerini azaltmaya çalışmıştır. Orta ve Batı Akdeniz, Hristiyan dünyasının etkisi altında kalmıştır. Osmanlılar ile İspanyolların askerî, siyasi ve coğrafi çıkarlarının aynı alanda örtüşmesi iki devlet arasında açık bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Venedik ile 1502 yılında yapılan savaşın sona ermesi Osmanlılar ile İspanyolların etki alanını sınırlandırmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde İspanya’nın elinde bulunan topraklar iletişim yollarına müdahale etme potansiyelini elinde bulundurmuştur. Buradaki hâkimiyet korsanlık biçiminde gelişmiştir. Yavuz Sultan Selim; Venedik, Cenova ve Rodos Adası’ndan gelen korsan gemilerine karşı koymak için yeni bir donanma oluşturma politikası geliştirmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Safevi ve Memlûk tehlikelerini ortadan kaldırmak için yoğunlaşması Akdeniz hâkimiyetinin Hristiyan dünyasının etkisi altında kalmasına neden olmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde denizlerdeki fetihler yeni seferlerin düzenlenmesini sağlamıştır. Kutsal Roma İmparatorluğu’nun Cezayir önlerinde yenilmesi Barbaros’un deniz gücünün ve yeniçeri kuvvetlerinin yenilmezlik unvanının artmasını sağlamıştır.

Exit mobile version