Mutluluk Hapı Ve Sarı Bomba

Yatıştırıcılar ve uyku ilaçlarının genel olarak kullanımı ağızdan olup barbituratları tek başına ya da başka maddelerle birlikte damar yoluyla kullananlar da vardır.

Yatıştırıcılar arasında yer alan trankilizanlar genel olarak Mutluluk Hapı (Happy Pill) olarak adlandırılmıştır.

Madde altkültüründe barbitürik asit tuzları genel olarak Barbs; Amital, Blue Angels; Seconal Red Devil; barbiturat karışımları Rainbows, çok yaygın olarak kullanılmış olan Nambutal karşılığı Yellow Jacket sözcükleri kullanılmıştır.

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmış olan Nembutal Sarı Bomba olarak adlandırılmıştır.

Bir Cevap Yazın