Site icon Türkçe Malumatlar

Seminer ve Münazara Nedir?

Rear view of people sitting at business seminar

Seminer

Çalışılan konuyla ilgili elde edilen sonuçların sunulduğu, bu çerçevede belirli bilgilerin aktarıldığı ve elde edilen sonuçların tartışıldığı hazırlıklı konuşma türlerindendir. Sunumu yapan kişi veya kişilerin, ayrıca konu belirli bir alana dair uzmanlık gerektiren bilgiler içerdiğinden dinleyicilerin nitelikleri bakımından seminerler, temelde akademik özellik taşır. Belirli konuda uzman kişilerin o konuyla ilgili bilgilerini, nitelikleri bakımından konuyu tartışacak düzeyde olmayan izleyici/dinleyici grubuna doğrudan aktardıkları topluluk konuşmalarına; ayrıca, yetişkin öğrencilerin araştırma raporlarını uzman kişilerin yönetiminde sundukları ve bu çerçevede bilgi ve bulgularını dinleyicilerle tartıştıkları grup çalışmalarına da seminer adı verilir.

Münazara

Önceden belirlenen bir konuda karşıt iki görüşün izleyiciler önünde tartışıldığı konuşma türüdür. Kura sonucu seçtikleri görüşü araştırıp sunum yapan iki grubun her birinde 3-5 konuşmacı yer alır. Bir münazara yöneticisinin kontrolünde, sırayla sunumunu yapan konuşmacılar aynı zamanda kendilerine yöneltilen sorulara da cevap verirler. Daha önce belirlenen jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda bir grubun üstünlüğü ile münazara sona erer. Bu süreçte jürinin değerlendirme ölçütleri; sunumun planı ve içeriğinin başarılı olması, karşıt görüşlerin çürütülmesi ve yöneltilen soruların yetkinlikle cevaplanması, akıcı ve düzeyli bir dil kullanılarak etkin bir ifade becerisinin ortaya konulmasına yöneliktir.

Exit mobile version