Türk Tarihinde İlklere İmza Atan Kadınlarımız

İlk Türk kadın Avukat? Süreyya Ağaoğlu İlk Türk Kadın Hükümdar? Saka Başbuğu Tomris Hatun İlk defa uçak süren Türk kadını? Şevket Belkıs Hanım İlk Türk kadın Bakan? Türkan Akyol İlk Türk kadın Büyükelçi? Filiz Dinçmen İlk Türk kadın Çevirmen? Fatma Aliye Hanım İlk Türk kadın Roman Yazarı? Fatma Aliye Hanım İlk Türk kadın Danıştay Başkanı? Fürüzan İkincioğulları İlk Türk kadın Dekan? Nüzhet Gökdoğan İlk Türk kadın Diş Hekimi? Ferdane Erbek İlk Türk kadın Doktor? Safiye Ali İlk Türk kadın Emniyet Müdürü? Feriha Sanerk İlk Türk kadın Gazeteci? Selma Rıza İlk Türk kadın Gök Bilimci? Nüzhet Gökdoğan İlk Türk kadın Heykeltıraş? … Okumaya devam et Türk Tarihinde İlklere İmza Atan Kadınlarımız

Genel Vergi Hukuku: Özel Hukuk Dalları ile İlişkisi

Genel Vergi Hukuku: Özel Hukuk Dalları ile İlişkisi Özel hukuk, bir toplum içinde eşit hak ve ödevlere sahip kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Bu hukuk dalında irade özgürlüğü ve eşitlik asıldır. Başka bir deyişle, özel hukuk ilişkilerinde, kural olarak emredici kurallar, yani astlıküstlük ilişkisi sözkonusu değildir. Oysa, vergi hukuku kamu hukukunun bir dalıdır. Kamu hukukunda geçerli olan astlık-üstlük ya da emredicilik özelliği vergi hukukunda da geçerlidir. Özel hukuk dalları ile vergi hukuku arasındaki ilişkilerden sonuçlar çıkarırken vergi hukukunun kamu hukukunun bir dalı olduğunu ve bağımsızlığını gözden uzak tutmamak gerekir. Vergi hukukunun, özel hukuk grubunu oluşturan medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Özel Hukuk Dalları ile İlişkisi