Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi

Bir komüniteyi oluşturan farklı popülasyonlar arasında rekabet ve av-avcı ilişkisigörülebilir. 1.Rekabet: Aynı komüniteyi paylaşan canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma bakımındanbir mücadele ortaya çıkar. Bu duruma rekabet denir. Rekabet aynı türe aitbireyler arasında olabileceği gibi farklı türe ait bireyler arasında da olabilir. Aynı türe ait bireyler arasındaki rekabete tür içi rekabet denir. Serengeti bölgesindekiaslanlar arasındaki rekabet tür içi rekabete örnek olarak verilebilir. Farklı türlerin bireyleri arasındaki rekabete ise türler arası rekabet denir. Serengetibölgesindeki aslanlar ve sırtlanlar arasındaki rekabet türler arası rekabete örnek olarak verilebilir. Ekolojik niş bir bireyin bulunduğu ortamda sahip olduğu ve yapmak zorunda bulunduğu bütün işlevleri ifade eder.Bir canlının … Okumaya devam et Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi