Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi

Bir komüniteyi oluşturan farklı popülasyonlar arasında rekabet ve av-avcı ilişkisigörülebilir. 1.Rekabet: Aynı komüniteyi paylaşan canlılar arasında sınırlı kaynakları kullanma bakımındanbir mücadele ortaya çıkar. Bu duruma rekabet denir. Rekabet aynı türe aitbireyler arasında olabileceği gibi farklı türe ait bireyler arasında da olabilir. Aynı türe ait bireyler arasındaki rekabete tür içi rekabet denir. Serengeti bölgesindekiaslanlar arasındaki rekabet tür içi rekabete örnek olarak verilebilir. Farklı türlerin bireyleri arasındaki rekabete ise türler arası rekabet denir. Serengetibölgesindeki aslanlar ve sırtlanlar arasındaki rekabet türler arası rekabete örnek olarak verilebilir. Ekolojik niş bir bireyin bulunduğu ortamda sahip olduğu ve yapmak zorunda bulunduğu bütün işlevleri ifade eder.Bir canlının … Okumaya devam et Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi

Endositoz Nedir? | YKS Biyoloji Konuları

Pasif ve aktif taşıma ile hücre, fosfolipit tabaka ya da porlardan geçebilen moleküllerin taşınımını sağlar. Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına endositoz denir. Endositoz olayında hücre zarının bir kısmı kopup, koful oluşumuna katıldığı için hücrenin yüzey alanı azalır. Endositoz olayı sırasında ATP harcanır. Fakat bu olay bir aktif taşıma biçimi değildir. Endositoz hayvan hücrelerinde gerçekleşirken bitki hücrelerinde gerçekleşmez. Alınan maddenin katı ya da sıvı olmasına göre endositoz iki şekilde gerçekleşir. Okumaya devam et Endositoz Nedir? | YKS Biyoloji Konuları