Ermeni Sorununun Başlaması – Ermeniler Hain mi?

Türkiye’de 1878 yılına kadar bir Ermeni meselesi yoktu. Doksan üç Harbi’nde Türk-Rus Savaşı’ndan sonra imzalanan Ayastefanos ve Berlin Anlaşmasına Rusların ve Batılı devletlerin, bilhassa İngiltere’nin baskıları ile ” Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde reform yapılması” isteği girdi. Bu, Ermeni meselesinin bir resmi belgeye ilk defa girmesi ve Ermeni meselesinin de miladı olmuştur. Bu antlaşmadan sonra Ermeniler batılı devletlerin kışkırtmalarına kulak vererek İmparatorlukta karışıklık çıkartmaya başladılar. Padişaha suikast yapmaya kadar işi götürdüler. II. Abdülhamit’e bombalı saldırı gerçekleştirdiler lakin Abdülhamit bu saldırıdan sağ çıktı ama pek çok sivil Ermeniler tarafından öldürüldü. Türk yönetimi Ermenilere iyi niyetini göstermek için suikastçileri affetti ve Abdülhamit bizzat kendisine suikast yapan kişiye maaş bağlayarak sarayına görevli olarak aldı ama Ermeniler yine saldırılara devam etti. Kiliselere silah depoladı. İttihat Terakki başa geldiğinde de Ermeniler ile iyi geçindi. Terörist faaliyetler yürüten Ermeni Taşnak Partisi ile siyasi ilişkiler kurdu, açılım yaptı. Pek çok Ermeni’yi ittihat ve terakkiye üye yaptılar. Lakin yine de Ermenilere batılı devletlerin kışkırtmalarına uymaya devam etti. En sonunda 1. Cihan Savaşında Rusları kışkırtması ile Türklere saldırdılar. Sonrasında ise yıllarca Ermenilere husumet beslemeyen ve onların canına, malına zarar vermeyen, her türlü sanatsal ve ticaret faaliyette ayrıcalık veren, dini ve dilsel özgürlük tanıyan Türkler, gazaba elerek Ermenileri cezalandırmaya başladı.

Günümüzde ise Ermenilerin bağımsız bir devleti vardır ve sürekli Türklerden toprak ve maddi tazminat talep etmektedir. Çünkü Ermeniler, Türklerin 1. Cihan Savaşında Ermenilere büyük katliam yaptığını ve bu yüzden tazminat ödemeleri gerektiğini savunmaktadırlar. Ermeniler sürekli Türkleri küçümsemekte, hakaret etmekte ve Türkiye Devletini uluslararası arena da zor durumda bırakmaya çalışmaktadır. Lakin Ermenistan’da bir tane Türk yaşamazken günümüz Türkiye’sinde ise azımsanmayacak bir Ermeni nüfusu vardır ve bu nüfusun büyük bölümü çok zengindir. Sanatçılar, gazeteciler, iş adamları… Ermeniler Türkiye’den her türlü ekmek yemektedir ama Ermenistan’da bir tane Türk yaşamamaktadır.

Bir Cevap Yazın