Saraydan Savaş Yönetilmez Hünkarım!

Müşir Fuad Paşa 1877-1878 Türk-Rus Harbi ve Balkan Savaşları’na katılmış, üç oğlu da Balkan Savaşları’nda şehit olmuş, düşündüklerini çekinmeden söylemesi nedeniyle Deli unvanı aldı. 1877 Elena Muharebesi’ndeki başarılarından dolayı Sultan II. Abdülhamit tarafından Müşir rütbesine terfi ettirilen, yönetime olan muhalefetinden dolayı 1902 yılında yine II. Abdülhamid tarafından Şam’a sürgüne gönderilen, “Saraydan savaş yönetilmez Hünkarım, ordu başına padişah gerek” diyecek kadar yürekli Fuad Paşa, 80 yaşında iken İstanbul Hükümeti Sadrazamı Damat Ferit Paşa’yı da yüzüne karşı sövmüş, ayrıca Sivas Kongresi kararlarını Saray’a kabul ettirip Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin düşmesinde önemli rol oynamış, Milli Mücadeleye desteğini esirgememiştir. (Damat Ferit kabinesi 1920’de Sultan Vahdettin tarafından yeniden oluşturulmuştur ) 17 Nisan 1931 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Bir Cevap Yazın