Tarihte Bugün: 19 Mart

  • Mario Molina doğdu. 1995 Nobel Kimya Ödülü’nü kimyagerler F. Sherwood Rowland ve Paul Crutzenile birlikte paylaşan Meksikalı-Amerikalı kimyager, 1970’lerde Dünya’yı tehlikeli güneş radyasyonundan koruyan ozonosferin ayrışmasıyla ilgili araştırmalar için. Endüstriyel olarak üretilen bazı gazların ozon tabakasını tüketen Molina ve Rowland keşifleri, 20. 19 Mart 1943 yılı.
  • Frederic Joliot-Curie doğdu. Paris Radium Enstitüsü’nde Marie Curie’nin kişisel asistanı olan Fransız fizikçi ve fiziksel kimyager, ertesi yıl kızı Irène (aynı zamanda enstitüde asistandı) ile evlendi. Daha sonra araştırmalarda işbirliği yaptılar ve “yeni radyoaktif elementlerin sentezi nedeniyle” 1935 Nobel Kimya Ödülü’nü paylaştılar. Örneğin, alfa ışınlarına maruz kalan alüminyum atomlarının radyoaktif fosfor atomlarına dönüşüm yaptığını keşfettiler. 1939’da uranyum atomlarının fisyonunu araştırıyordu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’daki ilk atom yığınını denetledi. 1956’da ölümünden sonra eşinin yerine Radyum Enstitüsü’nün başına geldi. 19 Mart 1900 yılı.
  • Amerikalı Jan E. Matzeliger, bir ayakkabı üretim makinesi yaptı. 19 Mart 1883 yılı.
  • Plüton’un varlığı tespit edildi. Ancak henüz ne olduğu tanımlanamadı. 19 Mart 1915 yılı.
  • Emil Wiechert öldü. Jeofizik ve sismolojiyi başlıca bilimsel disiplinler olarak geliştiren önemli katkılarda bulunan Alman sismolog ve fizikçi. 1900’de, Dünya’nın iç yapısının bir kısmını tespit edebildiği “ters sarkaç” sismografını (günümüz enstrümanlarında hala yer alan bir gelişme) icat etti. Dünya’nın, demir fabrikasının ocağındaki cürahiden demirin yerleştiği gibi merkeze yerleşmiş nikel-demir metalin iç, yoğun bir çekirdeğine sahip olduğunu öne sürdü. Beno Gutenberg, öğrencisi olarak çok şey öğrendi ve sismolojide ilerlemeler yapmaya devam etti. Şimdi çok az hatırlanmasına rağmen, Wiechert katot ışınlarını, Liénard-Wiechert potansiyellerini ve elektron teorisini içeren temel fizikte katkılarda bulundu. 19 Mart 1928 yılı.

Bir Cevap Yazın