Şamanların Erk Hayvanı: Yer Solucanı

Yer Solucanları hem erkek hem de dişi olmak üzere çift cinsiyetlidir (hermafrodit). Her ikisinin de bedenlerinin ayrı bölümlerinde eşeylik hormonları vardır. Kendi kendilerini döllemelerini engelleyen davranışsal hareketler ve kur yapma ayinleri geliştirmişlerdir. Sağlıklı bir topraktaki her dönümde oniki ton gibi çok miktarda bulunarak, o topraktaki toplam yaşam ağırlıklarının yarısını oluştururlar. Gözleri yoktur, ama ışığı hissettiklerinde yerin altına doğru inerler. Bitki kalıntılarını yiyerek beslenen bu kurtlar hareket edip yemek yedikçe, toprağı havalandırarak ona yararlı olurlar. Bu durum, ayrışmaya neden olan bakterilerin gelişimine ve toprağı zenginleştirmesine neden olur. Yer Solucanı, verimliliğin gücünü getirir, üremede hem erkek, hem de dişi rolü oynadıkları gibi, kendi kendileriyle ürememe konusunda da dikkatlidirler! Yerdeki saygıya değer sürünmeleri, toprağı bitkiler için daha verimli duruma getirir. Eğer Yer Solucanı size kendini gösterdiyse, hayatınızın hangi alanlarındaki verimliliği veya Yeryüzündeki yürüyüşünüzde hayatın size bağışladığı hangi güçleri geliştirebileceğinizi görmenizi istemektedir. Çevrenizdeki doğaya yardımınız dokunuyor mu? Düşünceleriniz ve eylemleriniz üretken mi ve hayatı olumlayıcı yönde mi? Şiddetli bir yağmur yağınca, Yer Solucanı sudan kurtulmak için yüzeye çıkar. Su, duyguları temsil eder. Güçlü duygular karşısında rahat mısınız veya sel bastığı zaman kuru yerlere gitmeye çalışıyor musunuz? Duygularınızdan sıyrılıp uzaklaşıyor musunuz? O size göründüyse ola ki şunu söylemek istiyordur: ‘Kendi duygularınıza ve öbür insanların duygularına karşı rahat olun… Meğer ki bir sabah kuşu sizi kapıp götürene dek!’

Bir Cevap Yazın