Hayvancılıkta Kooperatif Çeşitleri ve Kooperatifleşme Düzeyi

Hayvancılıkta Kooperatif Çeşitleri ve Kooperatifleşme Düzeyi Hayvancılık sektöründe kooperatifleşme yoluyla örgütlenmede üreticinin kendine yardım suretiyle ekonomik olanaksızlıklarını düzeltmek emeğinin karşılığını almak amacı güdülmektedir. Yaşam düzeyini yükseltme mücadelesi veren hayvan üreticileri genellikle dar gelirli, üretim faaliyetlerini büyük ekonomik olanaksızlıklar içinde yürüten, geleceğini hayvanına, kendi işgücü ve emeğine bağlayan kimselerdir. Son yıllarda oluşan hızlı ve sağlıksız kentleşme aracı hizmetlerini de beraberinde getirmiştir. Aracı hizmetlerinin hayvansal ürün pazarlanmasında verimliliğinin düşük olması nedeniyle bu tip hizmetler pahalı olmuştur. Böylece bir taraftan aracı hizmetlerinin pahalılığı ve etkin işlemeyişi, diğer taraftan da kredi temini ve finansman konusunda karşılaşılan büyük güçlükler, hayvan üretici ve yetiştiricisini yetersiz düzeydeki … Okumaya devam et Hayvancılıkta Kooperatif Çeşitleri ve Kooperatifleşme Düzeyi

İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler

Hayvancılık Ekonomisi İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler İktisadi etüd; • İşletmenin ne kadar mal veya hizmet üretmesi gerektiğini,• Malların hangi fiyattan satılacağını,• Ürün için pazar araştırmasını,• Pazarın büyüme oranlarını,• İşletmenin nerede hangi kapasiteyle kurulması gerektiğini ortaya koyar. Teknik etüd;• Hangi üretim yönteminin seçileceğini,• Gerekli makina ve teçhizatın neler olabileceğini,• Hangi tip binalara ve ne genişlikte araziye ihtiyaç olduğunu,• İşlerin hangi sırayla yürüyeceğini belirler. Finansal etüd;• Kurulacak işletmenin yatırım maliyeti ile döner sermaye ihtiyaçlarının tespit edilmesini,• İç ve dış kaynak fonlarını,• İşletmenin üretim maliyetini,• İşletmenin kârlı çalışıp çalışmayacağını ortaya koyar.İşletmelerde kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler iki yönden Bunlar ekonomik faktörler … Okumaya devam et İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler