İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler

Hayvancılık Ekonomisi İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler

İktisadi etüd;

• İşletmenin ne kadar mal veya hizmet üretmesi gerektiğini,
• Malların hangi fiyattan satılacağını,
• Ürün için pazar araştırmasını,
• Pazarın büyüme oranlarını,
• İşletmenin nerede hangi kapasiteyle kurulması gerektiğini ortaya koyar.


Teknik etüd;
• Hangi üretim yönteminin seçileceğini,
• Gerekli makina ve teçhizatın neler olabileceğini,
• Hangi tip binalara ve ne genişlikte araziye ihtiyaç olduğunu,
• İşlerin hangi sırayla yürüyeceğini belirler.


Finansal etüd;
• Kurulacak işletmenin yatırım maliyeti ile döner sermaye ihtiyaçlarının tespit edilmesini,
• İç ve dış kaynak fonlarını,
• İşletmenin üretim maliyetini,
• İşletmenin kârlı çalışıp çalışmayacağını ortaya koyar.
İşletmelerde kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler iki yönden

Bunlar ekonomik faktörler ve ekonomi dışı faktörlerdir.

Bunlardan ekonomi dışı faktörler sosyal, politik ve stratejik faktörler olarak sınıflandırılabilir.

Sosyal Faktörler: Bölgeler arası ekonomik gelişme farklılıklarının giderilmesi amacına yönelik politikalar sonucu, işletme yerinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerdir. Amaç bölgede işgücü istihdamını temin edecek, aynı zamanda sosyal amacı ağır basan ve bunun yanında kârlı ve verimli çalışmayı esas alan işletmelerin kurulmasıdır.

Politik Faktörler: Siyasi kararların etkisi altında işletmelerin kurulmasında etkili bulunan faktörlerdir. Dozu az veya çok olmak üzere çeşitli dönemlerde bu tür politik ve irrasyonel özellikte kararların etkisiyle kurulmuş işletmelere rastlamak mümkündür.

Stratejik Faktörler: Savunma sanayi (harp sanayi) işletmeleri bu faktörlerin etkisi altında kurulurlar. Örneğin, savaş sanayii ülke savunması ve ekonomisi için önemli olan işletmeler olup sınırlara yakın yerlere veya liman ağızlarına kurulmazlar. Ekonomik faktörler işletmelerin kuruluş yeri seçiminde rasyonel davranmayı gerektiren unsurlardır.

• Ulaştırma maliyetleri,
• İşletmenin kuruluş yerinin söz konusu olduğu yerde üretim faktörlerinin yeterli miktarda bulunması ve üretim faktörleri arasındaki nisbi maliyetler,
• Enerji, su, ulaştırma gibi altyapı, iklim gibi doğal koşullar, desteklemeler, vergilendirme sistemi ve mevzuat gibi hukuki koşullar etkili faktörler olarak ele alınabilir.

Bir Cevap Yazın