İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler

Hayvancılık Ekonomisi İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler İktisadi etüd; • İşletmenin ne kadar mal veya hizmet üretmesi gerektiğini,• Malların hangi fiyattan satılacağını,• Ürün için pazar araştırmasını,• Pazarın büyüme oranlarını,• İşletmenin nerede hangi kapasiteyle kurulması gerektiğini ortaya koyar. Teknik etüd;• Hangi üretim yönteminin seçileceğini,• Gerekli makina ve teçhizatın neler olabileceğini,• Hangi tip binalara ve ne genişlikte araziye ihtiyaç olduğunu,• İşlerin hangi sırayla yürüyeceğini belirler. Finansal etüd;• Kurulacak işletmenin yatırım maliyeti ile döner sermaye ihtiyaçlarının tespit edilmesini,• İç ve dış kaynak fonlarını,• İşletmenin üretim maliyetini,• İşletmenin kârlı çalışıp çalışmayacağını ortaya koyar.İşletmelerde kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler iki yönden Bunlar ekonomik faktörler … Okumaya devam et İktisadi, Teknik ve Finansal Etüdler

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlılar bakteriler, arkebakteriler, protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere altı farklı alemde incelenirler. Aşağıda bu alemlerde yer alan canlıların tamamında ortak olan özellikler maddeler halinde verilmiştir. 1. Hücresel Yapı 􀁸 Tüm canlılar yapısal ve işlevsel bakımdan en küçük birim olan hücre veya hücrelerden meydana gelir. Canlılar hücre sayılarına ve yapılarına göre gruplandırılabilir. 􀁸 Bakteri, amip ve paramesyum gibi canlılar tek hücrelidir. Şapkalı mantar, ayçiçeği ve insan gibi canlılar ise çok hücrelidir. 􀁸 Hücreler yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Prokaryot hücrelerde çekirdek ve zarla çevrili organeller bulunmaz. Bakteri ve arkebakteri âlemlerinde bulunan canlılar prokaryot hücre yapısına … Okumaya devam et Canlıların Ortak Özellikleri