Bileşimlerine Göre Katı Atıklar

Organik Katı Atıklar: Bitkisel, hayvansal kökenli maddeler, tekstil ürünleri ve kâğıt gibi yanabilen ve çürüyebilen karakterdeki organik atıklar ile deri, odun, ahşap, lastik, naylon, kemik, plastik gibi biyokimyasal olarak ayrıştırılmaları zor veya imkânsız olan maddelerdir. İnert Katı Atıklar: Yanmayan özellikteki katı atıklardır. Bunlar cam, metal, porselen, kil, taş gibi atıklardır. Okumaya devam et Bileşimlerine Göre Katı Atıklar

Atık Kavramı ve Atıkların Bertarafına İlişkin Mevzuat

İnsanların hayat standartlarının yükselmesi ile birlikte, ihtiyaç duyulan hizmet ve ürün listesinin de arttığı çağımızda, sosyal, ekonomik, teknolojik ve endüstriyel gelişmelerle bu ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmaktadır. Sanayileşmenin hızlanması, nüfusun ve ihtiyaçların da artışı, tüketimin daha da artmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki doğal kaynakların, dengeli kullanılması sırasında ve sonrasında doğayı koruma ilkelerine uyulması şartı ile insanlığın ihtiyaçlarına yeteceğini söylemek mümkündür. Bizlere miras olarak bırakılan çevrenin kullanılırken korunmasını sağlamak, ekolojik dengenin bozulmasını engeller. Belirli miktarlardaki atıklar, ekosistem tarafından birkaç yılda veya atıkların özelliklerine göre daha uzun sürede doğal olarak yok edilebilmektedir. Fakat atıkların çevrede kendi kendine yok olamayacak kadar zehirli, kalıcı ve miktarlarının … Okumaya devam et Atık Kavramı ve Atıkların Bertarafına İlişkin Mevzuat