Gökte Bir Tanrı Vardır!

Moğol İmparatorluğu hakanı Möngke‟nin (Mengü) Fransa Kıralı IX. Luis‟e yazdığı mektup şu şekilde başlar.

“Ebedi Tanrının buyruğudur ki; Bu gökte ancak bir ebedi Tanrı vardır. Yeryüzünde de ancak bir sahibin olması gerekir.

Bir Cevap Yazın