Mustafa Kemal’in Yeniçeri Kıyafet İle Baloya Gitmesi

Bulgarların kutsal yortuları nedeniyle yapılacak kostümlü baloya Mustafa Kemal yeniçeri kıyafetiyle gitmeye karar verdi. Yeniçeri kıyafetinin Bulgar siyasi çevrelerini ve Sofya’daki diğer yabancı diplomatları etki altında bırakacağını düşündü. Eski arkadaşı Kızanlıklı Cevat Bey’e mektup yazarak bir mahsur yoksa kıyafetin Askeri Müze’den alınarak kendisine yollanmasını istedi.Cevat Bey kıyafeti yaptırarak Mustafa Kemal’e gönderdi. Mustafa Kemal elbiseyi balodan önce evde giyerek prova yaptı. Belinden yukarı ve aşağı kısımları vücuduna uyuyordu ama yeniçeri başlığı ve yatağanı çok ağırdı. 11 Mayıs 1914 günü Bulgar Kraliyet Sarayı’nın yakınındaki Voyennen Kulüp savaş öncesi belki de en muhteşem gecelerinden birini yaşıyordu. Orkestra, dönemin en popüler parçalarını çalıyordu. Bir aralık büyük salonun kapısında hafif bir dalgalanma oldu.Davetliler açıldı. Hayret, takdir ve alkış sesleri arasında Türk ataşemiliteri Mustafa Kemal yeniçeri kıyafeti ile içeri girdi. Bulgar Başbakanı Radoslavof’un, Harbiye Nazırı General Kovaçef ve Milletvekili Açkof’un genç ve güzel kızları Mustafa Kemal’i hayranlıkla izliyordu.Diplomatlar Mustafa Kemal’in yanına gelerek kutladılar. Mustafa Kemal gülüyor, eğleniyor ve eğlendiriyordu. Bulgar kızlarını dansa kaldırıyor, tanışıklıklarını ilerletiyordu. Gece yarısı elektrikler söndü, maskeler takıldı.Yapılan oylamada gecenin kostüm birinciliği Mustafa Kemal’e verildi. Salonda bulunan Bulgar Kralı Ferdinand ve kraliçe, Mustafa Kemal’i davet ederek iltifatta bulundular. Gecenin ardından İspanya Maslahatgüzarı’nın evinde Mustafa Kemal’in yeniçeri kıyafetiyle fotoğrafı çekildi.Bu fotoğraf Mustafa Kemal’de yoktu. Zümrezade Şakir Bey, Milli Mücadele’den sonra fotoğrafın bir kopyasını Mustafa Kemal’e hediye etti.

Kaynak: Altan Deliorman, Mustafa Kemal Balkanlar’da, Türkiye Yayınevi, 1959

Bir Cevap Yazın