Bilgisayar Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi

Programın Amacı: İnternet ve diğer bilgi kaynaklarından edinilen bilginin kullanılabilirliğini değerlendirmek, bilgiyi işleyerek farklı amaçlar için kullanılacak hale dönüştürmek, uygun ortamlarda saklamak ve farklı kanallar kullanarak paylaşmak için öğrencinin ihtiyaç duyabileceği becerileri kazandırmaktır.

Çalışma Alanları: Programdan mezun olan öğrenciler “Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı” unvanını kazanarak tüm kamu kurumlarının  ve özel sektör kuruluşlarının çeşitli bölümlerinde ihtiyaç duyulan meslek eleman veya ara eleman olarak  çalışabilmektedirler. Bununla birlikte bilgi yönetimi temeline dayalı projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli personel  boşluğunu yine bu bölümden mezun olan öğrenciler dolduracaktır.

Bir Cevap Yazın