Aztekler de Oruç Tutardı

Aztekler yağmurun düşüşünü işaret ettiğini düşündükleri on altıncı ayda, oruç bayramından önce pişmanlıklarını ifade etmek için beş gün boyunca oruç tutarlardı. Oruç bayramından bir önceki gece yine insanlar tüm geceyi kâğıttan şekiller keserek, farklı şekillerde süsler yaparak geçirirlerdi. Kâğıtları uzun sırıklara aynen bir bayrak gibi geçirir ve bayram günü için sırıkları dışarı, evlerinin avlularına koyarlardı. Aztek kâğıtları katlanıp desteler halinde getirilirdi ve kolay yanmaları için de kauçukla kaplanırlardı. Kâğıtlar tlamemes adı verilen kişiler tarafından Tenochtitlan’a taşınıyordu. Her bir tlameme 10 kiloluk kâğıt taşıyordu ve kâğıtların şehre ulaştığından emin olmak için ajanlarca denetleniyordu. Kâğıdın çoğu Yeni Ateş Töreni’nde yak ılırdı. En iyi ve en beyaz kâğıtlar yazarların ve ressamların takvimler, resmi dokümanlar, vergi kay ıtları, dava kayıtları, haritalar ve yıllık tarihleri hazırlamaları için bir kenara ayrılırdı. Kâğıt, en çok rahipler için önemliydi. Rahipler kendi ihtiyac ı olan kâğıt miktarını aldıktan sonra kâğıdı diğer halka dağıtırlardı. Ayrıca kâğıt, ölülerin yeraltı dünyasına yolculukları için de önemliydi; bir de devletin kâğıt kesicileri ve yaşlı adamlar ölüleri kâğıtlarla süslerlerdi.

Kaynak: Aztekler, Yılmaz Aydın

Bir Cevap Yazın