Fatih Sultan Mehmed Han Hakkında Notlar

 • Arapça ve Farsça da dâhil olmak üzere 7 dil biliyordu.
 • Şairdi ve mahiyetindeki 185 şâirden 30’unu maaşa bağladı.
 • Farsça ve Arapçaya çevrilmiş felsefi eserler okurdu.
 • Ünlü Ressam Bellini’yi İstanbul’a davet edip, portresini yaptırdı.
 • İstanbul’un fethi için, Musluhiddin ve Saruca Sekban gibi Osmanlı mühendisleri ile Osmanlılara sığınan Macar Urban’a Edirne’de, şahi adı verilen toplar döktürttü.
 • Fetihte havan topları ve tekerlekli kuleler de kullandı. Fethin ardından Aya Sofya’yı bir camiye dönüştürdü.
 • Meşhur Ayasofya vakfiyesinde, Ayasofya’yı cami olarak kıyamete kadar vakfettiğini belirten Sultan Fatih; “Kim benim bu vakfiyemi bozar, onu camilikten çıkartırsa, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun” diyerek, vakfının geleceğini garantiye almak istemişti.
 • .Otlukbeli Savaşı’nda Uzun Hasan’ı yenince, zaferini kutlamak için 40 bin esir askeri serbest bıraktı.
 • 30 yıllık saltanatı boyunca 25 sefere bizzat komuta etti.
 • 900 bin kilometrekare olan Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometrekareye çıkardı.
 • Venedik Krallığı tarafından planlanan 14 suikast girişiminden sağ kurtulmayı başardı.
 • Ölümünün ardından Papa, kutlama amacıyla üç gün boyunca gece gündüz durmaksızın kilise çanlarını çaldırdı.
 • 49 yıl, 1 ay beş gün süren ömrü boyunca iki imparatorluk, dört krallık ve 11 prensliği ortadan kaldırdı.
 • Osmanlı Türklerinin Konstantinopol’ü fethettiği 29 Mayıs 1453, o dönemdeki Hıristiyan Batılılar tarafından ‘dünyanın sonu’ olarak görülmüştü.
 • Türkiye’de her ne kadar Konstantinopol’ün fethiyle Ortaçağ’ın kapanıp Yeniçağ’ın açıldığına inanılsa da, bu sadece Türklere has bir tarih yorumudur.
 • Batı’da, tarihi bir eşik olduğu kabul edilmekle birlikte fethe bu kadar büyük bir önem atfedilmez.

Bir Cevap Yazın