Cengiz Han’ın Gerçek Adı Nedir?

Büyük Türk-Moğol fatihi Cengiz Han’ın gerçek adı Timuçin’dir. Çeşitli Türk lehçelerinde de benzer şekilde yazılır. Bazılarında Timuçin diye telaffuz edilirken bazılarında ise Temuçin denilerek telaffuz edilir. Yesügey bir gün savaşta Timuçin adlı cengaver bir kişiyi ele geçirir ve onun cengaverliğinden çok etkilendiği için doğacak olan oğluna da Temuçin adını veriri. İşte bu Temuçin daha sonra Cengiz Han olacaktır.

Cengiz ise Timuçin’in sonradan kullandığı bir addır. Cengiz söcüğü ise Tengiz’den türemiştir. Tengiz ise deniz demektir. Timuçin 1206 yılında Kurultay tarafından büyük Han ilan edilmiştir ve artık adı Cengiz Han’dır.

Timuçin ya da Cengiz adı Kuran’da geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Kuran’da Arap coğrafyasında ve çevresinde yaşayanların adları geçer.

Bir Cevap Yazın