Çağdaş Sınıflandırma

İsveçli bitkibilimci Karl von Linné, daha çok Linnaeus (Linné‘nin Latinceleştirilmiş biçimidir) olarak bilinir. Uppsala Üniversitesi’nde tıp okudu, ama orada zamanının büyük bölümünü üniversite bahçesindeki bitkileri incelemekle geçirdi. Sonra üç yıllık bir süre için Hollanda’ya, Leiden’e yerleşti. Oradayken, Systema Naturae (Doğa Sistemi) de içinde olmak üzere, çok sayıda kitap yayımladı. İki yıl sonra da Genera plantarum’u (Bitki Cinsleri) yazdı.

Linnaeus, 1741’den 1778’de ölümüne dek Uppsala’da çalıştı. Önce tıp profesörü olarak atandı, ama bir yıl sonra bitkibilim profesörü oldu.

Linnaeus 1753’te, bugün çağdaş bitki sınıflandırma sisteminin başlangıç noktası olarak kabul edilen Species plantarum’u (Bitki Türleri) yayımladı. Bu kitapta, ”ikiterimli adlandırma” denilen, bugün biraz değiştirerek bizim de kullandığımız bir sınıflandırma yöntemi geliştirdi.

İkiterimli sistemde, her bitkiye iki ad verilir. İlki bağlı olduğu cinsi ya da geniş aile grubunu, ikincisi ise o cins kapsamında yer alan türleri ya da daha dar, özel bir canlı grubunu belirtir. Örneğin, limon ağacına Citrus limon adı verilirken, portakal ağacına Citrus aurantium denir.

Species plantarum’un yayımlanması Linnaeus’un bütün Avrupa’da tanınmasını sağladı ve doğa tarihi araştırmalarını derinden etkiledi. Linnaeus ölünce, bir İngiliz hayranı bütün koleksiyonunu ve yazılarını bir gemiye yükleyip İngiltere’ye götürdü.

Linnaeus, vahşi ve evcil bitkiler arasındaki farkı biliyordu; ama buna rağmen, evrenin Tanrı’nın onu yarattığından beri aynı kaldığını iddia ediyordu. Hiçbir bitki ve hayvan türünün değişmediğini düşünüyordu. Bu görüşe, Buffon karşı çıkmıştır.

Bir Cevap Yazın