Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Ökaryotik hücrelerdeki kromozomlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Ökaryotik hücrelerde kromozomlar otozomal ve cinsiyet kromozomları olarak ayrılmaktadır.

b. Otozomal kromozomlar dışında iki adet cinsiyet kromozomu bulunmaktadır.

c. Y kromozomu X kromozomuna göre daha büyüktür ve daha fazla sayıda gen bulundurmaktadır.

d. Memelilerde bu kromozomlar X ve Y kromozomları olarak tanımlanmaktadır.

e. Y ve X kromozomun benzeşim gösterdiği küçük bir bölge vardır.

2- Memeliler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Pseudogametik (Yalancı gametik) – Homozigotik

b. Homogametik – Heterogametik

c. Homozigotik – Heterozigotik

d. Heterogametik – Heterozigotik

e. Homogametik – Homozigotik

3- Aşağıdaki genotiplerden hangisini taşıyan embriyo abort (yavru atma) olur?

a. XO

b. XXY

c. XXX

d. YO

e. XY

4- Cinsiyetin yönlendirilmesi çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

a. Erkek cinsiyet organlarına farklı atmosfer basıncı ve farklı Ph ların uygulanması

b. X kromozomu taşıyan spermin, Y kromozomu taşıyan sperme göre daha ağır olması

c. Spermlerin santirfüj yöntemi ile çöktürülmesi

d. Semen üzerinde bazı hormon ve kimyasalların uygulanması

e. Özel bir boya ve flow ctometry (akım sitometri) kullanılarak X ve Y kromozomu arasındaki farklılığın belirlenmesi

5- Memelilerde cinsiyete bağlı olarak aktarılan çekinik karakterlerin erkeklerde fenotiplerini doğrudan göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. X kromozomunun Y kromozomundan daha büyük olması

b. Y kromozomunun X kromozomu üzerinde bulunan bütün genleri bulundurması

c. Cinsiyete bağlı olarak aktarılan karakteri taşıyan dişilerin ölmesi

d. Erkeklerde tek bir X kromozomunun bulunması

e. Y kromozomunun X kromozomuna baskın olması.

6- Aşağıdakilerden hangisi cinsiyete bağlı kalıtılan karakterlere bir örnek değildir?

a. At ve köpeklerde hemofili

b. Kedilerde calico renklilik

c. Sığırlarda süt verimi

d. Sığırlarda “anhidrotic ectodermal dysplasia” (kılsızlık oluşumu)

e. Kanatlılarda gümüş ve altın renk

7- Aşağıdakilerden hangisi holoandrik kalıtımı ifade eder?

a. Memelilerde X kromozomu ile olan kalıtım şeklidir.

b. Memelilerde Y kromozomunda bulunan genlerinin oluşturduğu kalıtım şeklidir.

c. Memelilerde XX genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir.

d. Kanatlılarda Z kromozomu ile olan kalıtım şeklidir.

e. Kanatlılarda ZZ genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir.

8- Aşağıdakilerden hangisi cinsiyetle sınırlı kalıtıma bir örnektir?

a. Köpeklerde cryptorchidism

b. Calico kedi

c. Kanatlılarda renk

d. Kanatlılarda uzun tüylülük

e. Atlarda hemofili hastalığı

9- Y kromozomu üzerinde taşınan baskın bir hastalık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Hasta babanın tüm çocukları hastadır.

b. Hasta babanın sadece kız çocukları hastadır.

c. Hasta babanın sadece erkek çocukları hastadır.

d. Hasta babanın tüm kız çocukları sağlamdır.

e. Hasta babanın tüm çocukları sağlamdır.

10- Calico renklilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Calico renkli kedilerde siyah ve turuncu renk bir arada görülmektedir.

b. Calico renkli kedilerde X kromozomu üzerinde bulunan genler arasında eş baskın bir ilişki bulunmaktadır.

c. Kedilerde, X kromozomu üzerinde bulunan eş baskın genlerden biri siyah pigmentasyonu belirlemektedir.

d. Kedilerde, X kromozomu üzerinde bulunan eş baskın genlerden biri turuncu pigmentasyonu belirlemektedir.

e. Calico renklilik erkek kedilerde de görülmektedir.

Bir Cevap Yazın