Temel Veteriner Genetik Ünite 9 Soru Cevap

Ünite 9 Soru Cevap Temel Veteriner Genetik Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Mutasyon ve polimorfizm olguları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunuyorsa mutasyon adı verilir. b. Kan grupları mutasyona örnektir. c. Populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunuyorsa polimorfizm adı verilir. d. Polimorfizmde genetik bilgiyi oluşturan dizilerde değişim meydana gelmemektedir. e. Holştaynlarda görülen BLAD 2- Varyasyonun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a. Ekspresyon b. Replikasyon c. Transkripsiyon d. Translasyon e. Mutasyon 3- Aşağıdakilerden hangisinde değişim ve onu tanımlayan mutasyon tipi doğru olarak verilmiştir? a. Pürinden → pürine —- transversiyon mutasyonu b. … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 9 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Ökaryotik hücrelerdeki kromozomlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Ökaryotik hücrelerde kromozomlar otozomal ve cinsiyet kromozomları olarak ayrılmaktadır. b. Otozomal kromozomlar dışında iki adet cinsiyet kromozomu bulunmaktadır. c. Y kromozomu X kromozomuna göre daha büyüktür ve daha fazla sayıda gen bulundurmaktadır. d. Memelilerde bu kromozomlar X ve Y kromozomları olarak tanımlanmaktadır. e. Y ve X kromozomun benzeşim gösterdiği küçük bir bölge vardır. 2- Memeliler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Pseudogametik (Yalancı gametik) – Homozigotik b. Homogametik – Heterogametik c. Homozigotik – Heterozigotik … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sitoplazma

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sitoplazma Nedir? Sitoplazmanın submikroskobik morfolojisi 1945 yılında Porter tarafından elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar sonunda aydınlatılmıştır. Bir canlıda saptanan her türlü canlılık olayları sitoplazma içerisinde geçer. Genellikle saydam ve homojen bir kitle oluşturur. Stoplazma, Hücre membranı ile çekirdek membranı arasında kalan kolloidal bir sıvıdır. Büyük bir miktarını su oluşturmaktadır. Bu suyun %95 kadarı bağımsız su halinde bulunurken geri kalanı proteinlere bağlı bir biçimde bulunmaktadır. Sitoplazma içerisinde hücre organellerinin yanı sıra protein karakterdeki enzimler, lipitler, karbonhidratlar, proteinler, co-enzimler, ATP, ADP, mineraller ve iz elementler bulunmaktadır. Sitoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin geçtiği … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sitoplazma