Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sitoplazma

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sitoplazma Nedir?

Sitoplazmanın submikroskobik morfolojisi 1945 yılında Porter tarafından elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar sonunda aydınlatılmıştır. Bir canlıda saptanan her türlü canlılık olayları sitoplazma içerisinde geçer. Genellikle saydam ve homojen bir kitle oluşturur.

Stoplazma, Hücre membranı ile çekirdek membranı arasında kalan kolloidal bir sıvıdır. Büyük bir miktarını su oluşturmaktadır. Bu suyun %95 kadarı bağımsız su halinde bulunurken geri kalanı proteinlere bağlı bir biçimde bulunmaktadır. Sitoplazma içerisinde hücre organellerinin yanı sıra protein karakterdeki enzimler, lipitler, karbonhidratlar, proteinler, co-enzimler, ATP, ADP, mineraller ve iz elementler bulunmaktadır.

Sitoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin geçtiği yerdir. Bu olaylar ile ilgili tepkimeler sitoplazmanın sıvı kısmına dağılmış enzimler tarafından yapılırken bir kısmı da organellerde gerçekleştirilir. Sitoplazmanın miktarı hücrenin boyutuna göre değişir.

Bir Cevap Yazın