Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Endoplazmik Retikulum

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Endoplazmik Retikulum Çekirdek zarı ile sitoplazma arasında kanal ve keselerden oluşan bir zar sistemidir. Hücresel zarların hemen hemen tamamının yapısını endoplazmik retikulum (ER) oluşturur. Hücre içerisinde işlevine göre; dış yüzeyinde ribozomlar bulunan Granüllü ER, ribozomlarla herhangi bir ilişkisi bulunmayan Granülsüz ER ve golgiye gitmek üzere meydana gelen veziküllerden oluşan Transisyonel ER olmak üzere üç gruba ayrılmışlardır (Resim 2.3). Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Endoplazmik Retikulum

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sitoplazma

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sitoplazma Nedir? Sitoplazmanın submikroskobik morfolojisi 1945 yılında Porter tarafından elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar sonunda aydınlatılmıştır. Bir canlıda saptanan her türlü canlılık olayları sitoplazma içerisinde geçer. Genellikle saydam ve homojen bir kitle oluşturur. Stoplazma, Hücre membranı ile çekirdek membranı arasında kalan kolloidal bir sıvıdır. Büyük bir miktarını su oluşturmaktadır. Bu suyun %95 kadarı bağımsız su halinde bulunurken geri kalanı proteinlere bağlı bir biçimde bulunmaktadır. Sitoplazma içerisinde hücre organellerinin yanı sıra protein karakterdeki enzimler, lipitler, karbonhidratlar, proteinler, co-enzimler, ATP, ADP, mineraller ve iz elementler bulunmaktadır. Sitoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin geçtiği … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Sitoplazma