El-Aliyy (Çok Yüce)

”…..dilediği kadarının dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.”

(Bakara: 255)

Ey izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce ”Aliyy” olan Allah’ım, Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, orduları bozguna uğratan Allah’ım! Düşmanlarımızı hezimete uğrat ve bizi onlara muzaffer kıl.

Bir Cevap Yazın