Arap Tarihi: Ta’if Seferi ve Tebük Seferi

Ta’if Seferi (630):

Huneyn Savaşı’nda Taiflilerin müşriklere yardım etmesi üzerine Hz. Muhammed, Taif üzerine sefer düzenlemiş ancak Taiflilerin şiddetli direnişleri nedeniyle şehir fethedilememiştir. Taifliler, ertesi yıl İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

Tebük Seferi (631): Bizans ordusunun Gassanilerin kışkırtması ile Arabistan taraflarına büyük bir sefer düzenleyeceği haberleri üzerine Hz. Muhammed, 30 bin kişilik bir İslam ordusu hazırlamış ve sefere çıkmış ancak Tebük mevkine gelindiğinde haberin asılsız olduğu anlaşılmış ve İslam ordusu savaş yapmadan geri dönmüştür. Arabistan dışına yapılan ilk sefer olma özelliği gösteren Tebük Seferi ile bölgede birçok kabile İslamı kabul etmiştir.

Bir Cevap Yazın