Türk Tarihi: Gazneliler Devleti (963-1187)

Samanilerin Türk komutanlarından Alp Tegin tarafından 963 yılında başkenti Gazne olarak Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da kurulan Müslüman Türk devletidir (Harita 1.2). 997’de Gaznelilerin başına geçen Gazneli Mahmut, devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. Hindistan üzerine 17 sefer yaparak İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasına katkı sağlamıştır. Bunun üzerine Abbasi halifesi tarafından Gazneli Mahmut’a “Sultan” unvanı verilmiştir. Sultan Mesut Dönemi’nde Gazneliler, 1040 yılında Selçuklularla yaptıkları Dandanakan Savaşı’nda yenilerek Hindistan’a çekilmek zorunda kalmıştır. Gazneliler bu savaştan sonra zayıflama sürecine girmiş, Gurlular tarafından 1187’de son bulmuştur.

Bir Cevap Yazın